Author Archives: Jakub Vilánek

Akademie ZŠ

Akademie II. stupně ZŠ, která měla proběhnout společně s představením divadelní hry dramatického kroužku, byla bez náhrady zrušena z důvodu zdravotní indispozice jednoho z hlavních protagonistů. Děkujeme za pochopení

EXKURZE 8. a 9. třídy

Dne 31. 5. 2018 jsme v rámci výuky hudební výchovy vyrazili na exkurzi do rádia v Českých Budějovicích. Na cestu jsme využívali prostředky hromadné dopravy. Velice nás zaujala cesta rychlíkem, kde jsme měli pro sebe vyhrazená tři kupé.

V Budějovicích nás naštěstí přivítal slunečný den. Po malé a naučné procházce Lannovou třídou jsme dorazili do ulice U tří lvů, kde v malé vilce sídlí Rock Rádio a Hitradio Faktor.

Na prohlídce se nás ujal vedoucí vysílání Rock rádia Martin Janoušek, který nás provedl zázemím dramaturgie, managementu a přípravnou zpráv.

Poté nás odvedl do samotného studia Rock rádia, kde jsme se seznámili s moderátorem Martinem Drtinou, který nám předvedl veškeré vybavení rádia. Během prohlídky jsme měli tu čest, poslechnout si jeho dva živé vstupy (dopravní zpravodajství a tzv. spojovák – propojení dvou písní nějakou zajímavostí) a jedny zprávy „naživo“, které předčítala zprávařka Petra Pitra. Na památku jsme obdrželi odznáčky s hesly Rock rádia.

Ve vedlejším studiu rádia Faktor nás uvítala moderátorka Nikol Šedivová, která se nám taktéž předvedla svojí prací, ve které zvala posluchače na jihočeské poutě.

Nové fotogalerie MŠ

  

Přijímací řízení MŠ

Zápis do 1. třídy

Ve dnech 5. a 6. dubna 2018 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Ve dvou dnech se k zápisu dostavilo 26 dětí i se svými rodiči. Od předškoláčků paní učitelky slyšely hezké písničky a básničky, poznávali různé geometrické tvary, barvy a také nám předvedli, jakou mají matematickou představivost. Jako vzpomínku na zápis si děti odnesly pamětní list a vlastnoručně vyrobené dárky od dětí z naší školy. Budoucím prvňáčkům přejeme úspěšné vykročení do 1. třídy.

Školská rada

Dne 23. 1. 2018 byla vyhlášena ředitelem školy volba nové školské rady. Do školské rady jsou voleni dva zástupci z řad rodičů, dva zástupci z řad pedagogických pracovníků školy a dva zástupci z obce Vacov.

Volba zástupců z řad rodičů probíhala dvoukolově. Volby proběhly 1. 3. 2018. Dostavilo se 27 zákonných zástupců. Zvoleny byly: paní Veronika Šťastná (14 hlasů) a paní Petra Klasová (6 hlasů).

28. 2. 2018 proběhla volba pedagogických pracovníků. Byla zvolena paní Jarmila Štouralová (10 hlasů) a paní Lucie Švihelová (2 hlasy).

Za zřizovatele – obec Vacov byli nominováni: paní Pavla Valtová a pan Zdeněk Novák.

Dne 22. 5. 2018 proběhla ustavující schůze nové školské rady. Předsedkyní školské rady byla zvolena paní Veronika Šťastná.

Atletika Zdíkov

Nové foto MŠ

    
  

Příměstský tábor 2018

Informace k příměstskému táboru 2018
Přihláška na příměstský tábor 2018

První termín je již plně obsazen.

Letní provoz v MŠ

Vážení rodiče, provoz v MŠ Vacov bude po dohodě se zřizovatelem v období letních prázdnin přerušen na 6 týdnů. Provoz bude ukončen dne 13. 7. 2018. Provoz bude opět zahájen dne: 27. 8. 2018.

Rozhodnutí o přijetí

Ředitelské volno

V pondělí 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018 bude z provozních důvodů po dohodě se zřizovatelem ředitelské volno.

Třídní schůzky

Ve středu 11. 4. se konají třídní schůzky. V 1., 2. a 3. třídě začínají schůzky společnou částí od 15:30. Od 16:00 do 17:00 pak následují individuální konzultace ve všech třídách. Na třídních schůzkách nebude k dispozici paní učitelka Kohoutová, z důvodu pracovní neschopnosti.

Fotogalerie MŠ

    
    
    

Vítězství v krajském kole

Velký úspěch vybojovala Ema Horáčková (žákyně 5. třídy ZŠ Vacov). V matematické soutěži Pangea porazila více než 500 stejně starých soutěžících a získala v Jihočeském kraji 1. místo. Neztratila se ani v celostátním porovnávání, kde mezi více než 9000 žáky obsadila 64. místo a jen těsně jí unikl postup do finálového kola.