Author Archives: Jakub Vilánek

Vánoční besídka

pozvanka

Čerti 2017

Třídní schůzky

Druhé třídní schůzky se na prvním stupni konají dle informací od třídních učitelů. Na druhém stupni budou třídní schůzky ve středu 6. 12. 2017 od 15:30 do 17:00 formou individuální konzultace.

Prvňáci v Prachatickém deníku

pozvanka
Prachatický deník – představujeme prvnáčky

Sférické kino

Podzim v MŠ

    
    

Třídní schůzky

Příští týden se konají první třídní schůzky: úterý 17. 10. od 15:30 na I. stupni a od 16:00 na druhém stupni.

Ve škole bylo o prázdninách živo

Během letních prázdnin se v budově základní i mateřské školy nezahálelo a realizovalo se několik investičních akcí.

V mateřské škole proběhla kompletní rekonstrukce hygienických zařízení pro děti u dvou tříd. Jednalo se o celkovou výměnu a úpravu vodovodních a kanalizačních rozvodů, výměnu dlažeb a obkladů, výměnu zařízení (dětská WC, umyvadla a poličky). V MŠ došlo dále k rekonstrukci skladových prostor v suterénu budovy.

V základní škole byl jeden kabinet přeměněn na žákovskou kuchyňku, která by měla být využitelná ve výuce pracovních činností a také v rámci kroužku pečení. V suterénu a v přízemí proběhla kompletní výměna elektrických rozvodů. Další etapa by měla proběhnout v příštím roce, kdy se elektrické rozvody vymění ve vyšších patrech. V suterénu a v přízemí byly kompletně vymalovány chodby a některé místnosti. Z dalších akcí: oprava a nátěr plotu kolem školy, oprava střechy a nové okapy nad dílnou (garáží), rekonstrukce skladu potravin, nové osvětlení na chodbách a v některých učebnách.

Na naše nové umývárny v MŠ a novou kuchyňku v ZŠ se můžete podívat ve fotogalerii.

Změny v elektronické žákovské

Tento týden doznala aplikace Školaonline několika změn, doufáme, že k lepšímu.

Rodiče a žáci nyní vidí ihned po přihlášení do aplikace novou vstupní stránku se stručným přehledem nejaktuálnějších informací, odkud se lze jednoduchým kliknutím na požadovaný panel přepnout do konkrétního formuláře (Rozvrh, Hodnocení, Školní akce…). Celá vstupní stránka je také popsána v kapitole příručky pro žáky a rodiče Vstupní stránka – rychlý přehled.

Nově je možné přímo v aplikaci podepisovat známky – rodič tak má přesnou představu o tom, které známky již viděl a které ne a učitel je informován o tom, že rodiče o zadaných známkách vědí. Podrobnější popis podepisování známek najdete jak uživatelské příručce pro rodiče v kapitole Průběžné hodnocení, tak i v příručce pro zaměstnance školy v kapitole Hodnocení žáka/studenta

Ředitelské volno

29. 9. 2017 bude z důvodu technických úprav v budově základní školy ŘEDITELSKÉ VOLNO.

Nabídka kroužků pro školní rok 2017/2018

ZŠ Vacov otevírá pro školní rok 2017/2018 následující kroužky. Veškeré informace najdete v horním menu v záložce Školní rok – Nabídka kroužků. Nebo použijte odkazy níže v tomto příspěvku. Obecné informace ke kroužků najdete v dokumentu: Informace ke kroužkům

Nabídka kroužků

Kroužek aerobiku

pozvanka

Taneční kroužek 1. stupeň ZŠ

Pro zájemce o taneční kroužek 1. stupeň ZŠ – 1. informační schůzka se uskuteční ve čtvrtek 14.9. v 16:30 v mateřské škole 2. patro. Kdo má o kroužek zájem, je nutné se na schůzku dostavit nebo kontaktovat vedoucí kroužku (email, telefon,…). Děkuji Kovářová

Zahájení školního roku

Novinky 2017

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás prostřednictvím následujících stránek informovali o aktualitách, které sebou přináší začátek nového školního roku 2017/2018.

První z novinek je zavedení Školní pokladny – služby, která Vám komfortně zprostředkuje kvalitní spolupráci se školou a poskytne další služby po celou dobu docházky Vašeho dítěte. Nyní Vám chceme tuto novinku představit.

Doposud žáci většinou nosili na výzvu třídního učitele do školy finanční prostředky v hotovosti na platby za školní akce, pracovní sešity atd. Tato situace je vždy riskantní. Může dojít ke krádežím, ztrátě, nebo se v této souvislosti objevily i případy spojené se školní šikanou. I třídní učitelé nejsou nadšení z toho, že mají zodpovědnost za peníze od žáků v šuplíku ve sborovně.

Díky Školní pokladně žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby probíhají bezhotovostně. Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz), ale také např. platby za pracovní sešity a podobně. Třídní učitel bude informovat rodiče přes Školaonline.cz o doporučené výši zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji. Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.

Nejprve je tedy nutná registrace do Školní pokladny (pokyny na www stránkách školy). Poté rodič převede dohodnutou zálohu na podúčet školy a následně má online náhled, jaký je stav účtu v pokladně, jakých akcí se žák účastnil a kdy bylo co z účtu zaplaceno.

Druhou novinkou je systém pro přihlašování a odhlašování obědů. Díky tomuto systému vidíte online jídelní lístek na nejbližší týden, přihlášené a odhlášené obědy na celý měsíc, celkový přehled nedoplatků a přeplatků a samozřejmě můžete obědy přihlásit nebo odhlásit. Placení obědů bude od nového školního roku možné souhlasem k inkasu nebo hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny. Jiný způsob placení obědů již nebude možný.

Ve škole se nám v tu chvíli potkávají tři různé systémy: žákovská knížka Školaonline.cz, Školní pokladna a pro jídelnu Strava.cz. Aby si každý rodič nemusel pamatovat několik přihlašovacích údajů do různých systémů, vše jsme propojili dohromady. Po registraci a přihlášení do Školní pokladny se Vám otevře přístup i do ostatních systémů. Ze Školní pokladny se tedy jedním kliknutím bez nutnosti dalšího přihlašování dostanete jak do žákovské knížky, tak i do systému pro odhlašování obědů.

Návod k registraci a další informace najdete na titulní straně www stránek školy (www.zsvacov.cz). Registraci by bylo dobré provést do 15. 9. 2017, aby se systém plnohodnotně rozběhl. V tuto chvíli se celý systém teprve rozbíhá a obědy jsou samozřejmě vydávané i bez nutnosti registrace.

Návody:

Registrace a přihlášení do Školní pokladny
Nastavení a platba do Školní pokladny
Přihlašování a odhlašování obědů