Author Archives: Jakub Vilánek

Nabídka zaměstnání

ZŠ Vacov přijme kvalifikovaného učitele/učitelku anglického jazyka, dále kvalifikovaného asistenta/asistentku pedagoga a kvalifikovaného učitele/učitelku MŠ. Kontakt: reditel@zsvacov.cz

Prázdninový provoz v ZŠ

Z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení je v budově ZŠ omezený provoz. Z tohoto důvodu jsou úřední hodiny jen po předchozí domluvě (reditel@zsvacov.cz nebo admin@zsvacov.cz)

Dopis

NP

Příměstské tábory v Pošumaví

NP

Rozloučení s absolventy

Oznámení strávníkům školní jídelny

Po dobu letních prázdnin budou ve školní kuchyni vařeny obědy pro cizí strávníky v období:

1. července – 12. července 2019 a 19. srpna – 30. srpna 2019

Děkujeme za zachování přízně a přejeme všem našim strávníkům příjemně prožité letní dny.

Kolektiv školní kuchyně Základní školy a mateřské školy Vacov.

Výlet 1. třídy do Českých Budějovic

Ve čtvrtek 20. června vyjela 1. třída na školní výlet do Českých Budějovic. Jako první nás čekal edukační program Svět kostiček v Jihočeském muzeu zaměřený na stavebnici LEGO. Poté jsme zvládli náročný výstup na Černou věž. Odměnou nám byl úchvatný výhled na město a okolí. Po svačině u Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. jsme se vydali přes soutok Vltavy a Malše zpět k autobusu, který nás převezl do světa dětských radovánek Funparku Panda. Navzdory horkému dni jsme se domů vraceli spokojeni a plni dojmů. Bludný kámen nás nezmátl, cestu domů jsme našli. Děkujeme Sportovnímu klubu Vacov za poskytnutí autobusu a řidiči panu Blatnému za pohodovou a bezpečnou jízdu.

Nové foto MŠ

    
  

Výlet do Mirákula

V úterý 11. 6. vyrazili žáci 6., 7. a 8. třídy do zábavního centra Mirákulum. Centrum bylo zbudováno na území bývalého vojenského prostoru v Milovicích a má úctyhodných 10 hektarů. Park je doslova „nacpaný“ atrakcemi, které jsou vyrobeny převážně ze dřeva, lan a dalších přírodních materiálů. Děti mohly řádit v korunách stromů, v podzemí i ve vodním světě. V areálu je zachován tankodrom, do kterého nás dovezl historický vláček. K vidění byla vojenská technika jako helikoptéra, tanky a různá bojová vozidla. Tento areál se líbil spíše klukům, holky ocenily výběh s ochočenými lamami, oslíky a koňmi. Poté děti zdolávaly nástrahy „lesního města“, strašily se v podzemí a chladily se v tůních vodního světa.

Ačkoliv nás celý den provázelo úmorné horko, všem se v Mirákulu líbilo a už se moc těšíme na příští školní výlet!

Nové foto MŠ

    

Kolotoč 9. třídy

pozvanka

Pasování na čtenáře

V úterý 28. května byli prvňáčci na obecním úřadu slavnostně pasováni na čtenáře. Paní knihovnice přivítala pohádkového ministra pro strašidla, spisovatele Hynka Klimka, který přijel děti pasovat.

Prvňáčci si pro všechny zúčastněné připravili básničku a zahráli na housle a flétnu. Po úvodním vystoupení jsme přečetli příběh o kohoutkovi a poté následovalo pasování. Na závěr se děti podepsaly do pamětní knihy. Odměnou za jejich celoroční píli byla krásná kniha „Pohádky Divotvorné hory Javorník“ od pana spisovatele Klimka, odznak a průkazka čtenáře.

Nakonec se všichni přesunuli do knihovny, kde si mohli půjčit svoji první knihu.

Děkujeme paní knihovnici Valtové za přípravu této slavnostní chvíle a našim mladým čtenářům přejeme mnoho krásných chvilek strávených nad stránkami knih.

Výlet 2., 3. a 5. třídy

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 se druhá, třetí a pátá třída vydala na výpravu do zážitkového parku Zeměráj u Kovářova.

Nejprve nás paní průvodkyně uvedla do svatyně, kterou využívali naši předkové v 16. století. Poté nás odvedla za dvěma domorodými ženami, které nám představily život ve vesnici z této doby. Prohlédli jsme si rozložení vesnice, jednotlivá obydlí a i nejrůznější řemesla, která museli lidé dříve vykonávat.

Následně jsme se přesunuli na Stezku bez bot. Stezka, které byla dlouhá cca 1 km, vedla lesem a loukou okolo areálu. Na její trase jsme si masírovali chodidla nejrůznějšími přírodními materiály (kamínky, šišky, dřevo, klády s kůrou i bez, písek, apod.) a plnili různé úkoly. Prohlídku areálu jsme zakončili v bludišti a na hřišti Hrejkov, které je tvořeno malými domky.

Naše další putování pokračovalo na hrad Zvíkov, kde na nás čekal parník, který nás vyvezl na prohlídku přírody z Orlíku. Zhruba v polovině cesty se k nám připojili nezvaní a velmi obávaní obyvatelé tamních vod v podobě dvou pirátů. Naštěstí vše dobře dopadlo. Za to, že jsme jim pomohli získat poklad od kapitána lodi, se s námi o svůj lup podělili.

Den řemesel

V pátek 31. 5. jsme spolu se sedmou třídou navštívili akci Den řemesel, kterou pořádá SŠ Nerudova Vimperk. Na uvítanou nám hostitelé nabídli perníčky ve tvaru mašinek, poukázky na nápoj a zákusek do kavárny. Poté jsme se byli podívat na jednotlivé obory, kde jsme si mohli vyzkoušet např. zatloukání hřebíků, svařování, nebo moderování zpráv. V tělocvičně se asi všem líbilo nejvíce, jelikož jsme si tam mohli zahrát ping pong, florbal a taky si vyzkoušet virtuální realitu. Nakonec jsme si dali výborný zákusek a limonádu ve školní kavárně. Naši školní zahradu ve Vacově zdobí hmyzí hotel, který nám vyrobili a darovali studenti této školy.

Zapsala: D. Hadravová a Z. Rychtářová

Nové foto MŠ