Author Archives: Jakub Vilánek

Oznámení strávníkům školní jídelny

Žádáme všechny strávníky školní jídelny, kteří hradí obědy hotovostní platbou, aby zaplatili stravné na duben 2018 do konce měsíce března, tj. do 29. 3. 2018. Důvodem je nepřítomnost vedoucí školní jídelny od 3. 4. 2018 do 11. 4. 2018. V této době nebude možné stravné platit v hotovosti.

Děkujeme za pochopení

Pěvecká soutěž Jihočeský zvonek

Dne 21. 3. 2018 se žáci ZŠ Vacov zúčastnili okrskového kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, pořádanou DDM Vimperk. Tréma byla veliká, ale žáci dosáhli skvělých úspěchů.

Školu reprezentovali ve třech kategoriích. Nultou kategorii (žáci 1. – 3. tříd) vyhrála Eliška Chaloupková a na druhém místě se umístil Vojtěch Potužník. Oba jsou žáci 3. třídy.

V 1. kategorii (žáci 4. a 5. tříd) nás zastupovalo pět soutěžících z páté třídy. Na 3. místě se umístila Klára Appeltová. Velká gratulace patří Jindřichu Špejzlovi, který tuto kategorii vyhrál a 5. 4. 2018 bude školu zastupovat na okresním kole v DDM Prachatice.

Úspěch sklidila i Veronika Jírovcová, která obsadila 3. místo ve 2. kategorii (žáci 6. a 7. tříd).

Všem zúčastněným moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Půlnoční překvapení – Školní ples

Školní ples

pozvanka

Zápis do 1. třídy

pozvanka

NA ZÁPIS JE NUTNÉ MÍT OBČANKU ALESPOŇ JEDNOHO RODIČE (ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE) A RODNÝ LIST ŽÁKA.

Přihlášku k zápisu případně žádost o odklad si můžete stáhnout a vytisknout zde (odkazy níže), nebo vyzvednout v mateřské či základní škole.

Přihláška k zápisu
rozvrh Zš a mš Vacov
Žádost o odklad
rozvrh Zš a mš Vacov

Beseda s profesionálním fotografem

V pátek 23. 2. 2018 proběhla ve škole beseda s profesionálním fotografem Jiřím Šimečkem. Jirka se nedávno vrátil z Jižní Ameriky, kde fotil Rallye Dakar. Žáci druhého stupně tak měli možnost vidět krásné fotografie a slyšet zajímavé povídání o tom, co obnáší fotografování na této ohromné akci. Náhled některých snímků můžete vidět na www stránkách Jiřího Šimečka.

Změna rozvrhu

Z důvodu personálních změn je nutné od 12. 3. 2018 (po jarních prázdninách) změnit rozvrh. Náhled nového rozvrhu si můžete prohlédnout zde. V aplikaci škola online dojde ke změně rozvrhu v průběhu jarních prázdnin.

Rozvrh hodin od 12. 3. 2018
rozvrh Zš a mš Vacov

Školská rada

Na konci ledna proběhlo první kolo volby do školské rady. Druhé kolo volby proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 od 13:00 do 17:00 hodin ve sborovně I. stupně ZŠ Vacov. Ve druhém kole se vybírají 2 zástupci z řad rodičů. Kandidátka je sestavena z rodičů, kteří získali nejvíce hlasů v kole prvním. Volit může pouze jeden zákonný zástupce dítěte (jeden hlas za rodinu). Každý žák obdrží jeden volební lístek, v případě více sourozenců ve škole obdrží jeden lístek nejstarší. Volební lístky budou dostupné i ve volební místnosti.

pozvanka

Beseda k zápisu do 1. třídy

pozvanka

Olympijský víceboj

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se ve škole uskutečnil sportovní projektový den – Olympijský víceboj. Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Tento jedinečný projekt je určený všem dětem základních škol. Cílem je přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.

V rámci víceboje plnili žáci zajímavé sportovní disciplíny, například: Ohebnost – Hluboký předklon, Hbitost – T-běh, Silová vytrvalost – Zkrácené sedy-lehy, Rovnováha – Postoj čápa, Výbušnost – Skok z místa (1. stupeň) / Trojskok snožmo z místa (2. stupeň), Síla – Hod basketbalovým míčem.

Školská rada

V březnu 2018 končí mandát školské rady při ZŠ a MŠ Vacov. Ve školské radě zasedá 6 členů (2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci školy a 2 zástupci rodičů). Noví zástupci rodičů budou voleni dvoukolovou volbou před vypršením mandátu stávající školské rady.

Pravidla

  • V prvním kole se volí dva zástupci rodičů.
  • Jelikož funkční období školské rady je tříleté, vhodnější je vybrat zákonného zástupce, který má nejmladší dítě nejvýše v 7. třídě. Rodiče žáků 8. a 9. třídy se mohou do volby také zapojit, ale volí rodiče, jehož dítě je v současné době v 1. až v 7. ročníku.
  • Do druhého kola postupuje 10 zvolených rodičů, kteří získají nejvyšší počet hlasů (o průběhu 2. kola Vás budeme informovat).
  • Volební lístky obdrželi žáci školy.
  • Obálku s navrženými dvěma jmény rodičů zalepte, označte slovy „Volby do školské rady“ a vhoďte do poštovní schránky ZŠ nejpozději do pátku 26. ledna 2018. Schránku najdete před budovou základní školy. Obálku může vhodit do schránky i žák.
  • U voleného rodiče stačí uvést příjmení, případně k rodiči připsat jméno žáka a třídu, do které dítě chodí – aby bylo možné bezpečně identifikovat, o koho se jedná.

Přání

pozvanka

Vánoční besídka

Záznam z dopolední generálky na besídku.
Přečíst celé »

Nové foto MŠ

    
  

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče, provoz MŠ Vacov bude v období Vánočních svátků přerušen na 5 pracovních dnů:

  • Konec provozu: pátek 22. 12. 2017
  • Začátek provozu: středa 3. 1. 2018