Author Archives: Jakub Vilánek

Exkurze Dřevoprofil

V rámci předmětu pracovní činnosti – volba povolání navštívila 8. třída firmu Dřevoprofil spol. s r. o. ve Vrbici. Žáci měli možnost vidět, jak se vyrábějí příhradové vazníky a dřevostavby. Děkujeme vedení firmy za umožnění prohlídky, zejména panu Vávrovi za poutavý výklad.

Fotogalerie MŠ

    
  

Vánoční besídka

Vánoční besídka žáků I. stupně ZŠ se koná v úterý 17. 12. 2019 od 17:00 v obecním sále ve Vacově. Veřejně přístupná generální zkouška začíná v 10:00.

Organizace posledního týdne

V pondělí 16. 12. 2019 probíhá výuka podle rozvrhu. V úterý se od 10:00 koná veřejná generálka na Vánoční besídku, konec výuky podle rozvrhu. Z důvodu Vánoční besídky odpadá tento den odpolední výuka (TV dívky II. stupeň). Ve středu probíhá výuka podle rozvrhu. Na čtvrtek je na první 4 hodiny naplánována sportovní projektový den „Olympijský víceboj“. Poté bude probíhat výuka podle rozvrhu. Poslední den v pátek je třídnický systém, žáci na druhém stupni odjíždí na 3. – 5. hodinu na koncert. Všichni končí podle rozvrhu.

Tvořivé dílny

V minulých čtrnácti dnech se žáci celého prvního stupně vydali do Strakonic na Tvořivé vánoční dílny, které pro ně připravili zaměstnanci Muzea středního Pootaví. Žáci si vyzkoušeli zajímavou techniku zdobení vánočních ozdob – foukání barev do baněk. Kromě toho také navštívili prostory Černé kuchyně na Strakonickém hradě, kde se dozvěděli něco o adventních tradicích a prohlédli si výstavu stromečků, které zdobili žáci základních a mateřských škol ze Strakonic a přilehlého okolí.

Doprava do Strakonic i program v Muzeu byl pro všechny žáky zdarma. Vše bylo hrazeno z dotačního projektu „Podpora žáků a pedagogických pracovníků ZŠ Vacov“, který je ve škole realizován.

Turnaj v sálové kopané

V úterý 10. 1. se chlapci ze 6. a 7. třídy zúčastnili okresního kola v sálové kopané, které se odehrávalo ve Vlachově Březí. Naši chlapci vyhráli všechny zápasy v základní skupině a postoupili do skupiny finálové. Tam jednou prohráli a jednou remizovali, což stačilo na krásné 3. místo z celkem 11 škol.

TV pro prvňáky

V pátek 22. 11. 2019 si prvňáčci užili dvě hodiny Tělesné výchovy v režii jejich starších kamarádů z 5. třídy.

Hodinu zahájili společnou rozcvičkou, při které měl každý páťák na starosti svého prvňáčka.

Poté si páťáci připravili nejrůznější stanoviště, na kterých prvňáčky seznámili s prvky tělesné průpravy, ale také s nejrůznějším tělocvičným nářadím – kladina, kruhy, tyč na šplh, ale také běhací žebřík, práci se stuhou i střelbu na koš.

Oběma třídám se společný tělocvik líbil a hned si naplánovali společnou jarní hodinu atletiky.

Hodina kódu

Žáci 9. třídy ZŠ Vacov si spolu s dalšími miliony školáků po celém světě vyzkoušeli programování v rámci kampaně Hodina kódu. Tato kampaň umožňuje žákům vyzkoušet si hravou a poutavou formou základny programování.

Mikuláš 2019

I letos k nám do ZŠ a MŠ zavítal Mikuláš s andělem. Ty doprovázela banda pohádkových pekelníků. Hodné duše byly pochváleny a nezbedníci pokáráni. Všichni si však nakonec za hezkou básničku nebo písničku odnesli sladkou odměnu.

Londýn 2020

Základní škola a mateřská škola Vacov ve spolupráci s cestovní kanceláří CIAO pořádá v roce 2020 jazykově poznávací zájezd do Londýna pro žáky II. stupně. Podrobné informace a přihláška jsou v následujících dokumentech:

Rozsvícení stromku

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

MMR

DEN S OBNOVITELNÝMI ZDROJI

V úterý 19. 11. 2019 se žáci 9. třídy zúčastnili projektového dnu na SPŠ ve Volyni – Den s obnovitelnými zdroji. Ve Volyni na nás čekal bohatý program. Aktivity byly zaměřené na environmentální vzdělávání, využití obnovitelných zdrojů a podporu technického vzdělání (CNC stroje, grafické programy, 3D tisky, gravírovací a řezací laser). Žáci se také seznámili s prostorami školy a studijními obory nabízené touto střední školou. Na památku všichni obdrželi pravítko se svým jménem, vypáleným na laserové řezačce.

Třídní schůzky

Ve středu 13. 11. se konají třídní schůzky. V 1. a 3. třídě začínají třídní schůzky v 15:30 společnou částí. Ve 4. a 5. třídě probíhají třídní schůzky od pondělí do středy formou triád. Na druhém stupni budou schůzky probíhat mezi 16:00 – 17:00 formou individuálních konzultací s učiteli. Z důvodu nepřítomnosti paní učitelky Roučkové proběhnou třídní schůzky ve 2. třídě v náhradním termínu.

Nová počítačová učebna

Na začátku roku 2019 zpracovalo vedení ZŠ Vacov projekt nové počítačové/jazykové učebny pro žáky školy. Žádost o dotaci byla podána do výzvy „Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání“ v rámci Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Naše žádost byla vyhodnocena jako nejlepší a byla v plném rozsahu podpořena. Jde o velký úspěch, jelikož z celkové částky 4,3 miliónů korun určené pro všechny vimperské a prachatické školy, získala naše škola částku 1 milion. Naši žáci se tedy mohou těšit na kompletně novou počítačovou/jazykovou učebnu s moderním vybavením včetně nových PC, monitorů, stolů, židlí i programového vybavení pro výuku cizích jazyků. V tuto chvíli probíhají nezbytné kroky pro úspěšnou realizaci projektu. Nová učebna by měla být uvedena do provozu v únoru 2020.

MMR
Mas Šumavsko