Author Archives: Lenka Fridrichová

Den s obnovitelnými zdroji

V úterý 9.1.2018 se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili programu „Den s obnovitelnými zdroji“ na SPŠ ve Volyni. Žáci se dozvěděli hodně zajímavých informací a zkusili několik praktických dovedností.

Dobrodružství s technikou

Ve čtvrtek 16. června se žáci druhého stupně zúčastnili akce s názvem „Dobrodružství s technikou“, která se konala v Českých Budějovicích na Výstavišti. Všichni si mohli vyzkoušet techniku na vlastní kůži. Na ploše celého pavilonu pořadatelé připravili mnoho interaktivních stanovišť: kvadrokoptéry , letecký motor, fyzikální experimenty, tekutý dusík, elektromobily, termokameru, interaktivní 3D modely, hydraulický bagr, šlapací kola, elektrické motokáry a kola, opravdový závodní automobil, kolejiště a lokomotivy, snímání zvuku, pokusy s hlasem, stánek Formule1, lisovací zařízení, bludiště, RC modely, laserovou optiku, 3D scan, stavebnice Mercur a Lego, Legoroboty, soutěže a kvízy, šachy a mnohé další…

Jistě si zde každý našel něco, co ho zaujalo, vyzkoušel si, jak daná věc funguje, či si dokonce sám něco vyrobil.

Netradiční hodiny němčiny

V pondělí 11. dubna proběhly v 6. – 9. třídě jazykové animace z německého jazyka v rámci projektu Němčina nekouše, které pořádá organizace Tandem. Projekt si klade za cíl zvýšit zájem o výuku němčiny na českých základních školách.

Jazyková animátorka Martina Buchna navštívila naši školu a zpestřila výuku německého jazyka. V každé třídě strávila jednu vyučovací hodinu. Na začátku se žáci pozdravili pomocí mexické vlny a poté již následovaly různé činnosti přizpůsobené věku a znalostem dětí.

Žáci pracovali s mapou německy mluvících zemí, povídali si o tom, proč je důležité učit se německy, zahráli si německé hry, zazpívali německé písničky, procvičili již osvojenou gramatiku, skládali německé domino a mnoho dalšího.

Ve fotogalerii uvidíte, že se všichni nejen něčemu přiučili, ale i pobavili a zasmáli.

Pěvecká soutěž

Ve středu 23. března se konalo okrskové kolo pěvecké soutěže Šumavský zvonek ve Vimperku, kterého se zúčastnili i naši žáci.

Soutěžilo se v pěti kategoriích a v každé jsme měli zástupce. Celé dopoledne se žáci poctivě snažili a podali skvělé výkony. Zde jsou výsledky:

  • 0. kategorie: Jindřich Špejzl – 1. místo, Viktorie Klasová – 1. místo
  • 1. kategorie: Veronika Jírovcová – 3. místo
  • 2. kategorie: Adam Mészáros – 4. místo
  • 3. kategorie: Adéla Štěrbová – 2. místo
  • 4. kategorie: Adéla Štěrbová – 3. místo

Šesťáci na výletě

Ve středu 3. června si šesťáci užívali letní a prosluněný den na výletě v Prachaticích. Ráno jsme se vydali na cestu do Prachatic, kde jsme od 9,00 hod. měli objednanou komentovanou prohlídku v Muzeu české loutky a cirkusu. Expozice se skládala ze tří částí – výstava loutek, výstava cirkusů a kouzelnictví a výstava s názvem „Klauni“. Dozvěděli jsme se zajímavé informace ze všech těchto oblastí a trochu tak pronikli do světa loutek a cirkusů. Na výstavě „Klauni“ jsme se mohli převléknout za klauny, namalovat si klaunské obličeje a prohlédnout klaunská vystoupení. Poté jsme byli zavedeni do zdejších sklepů, které vedou hluboko pod úroveň náměstí. Třešničkou na dortu byl divadelní sál s velkým divadélkem a loutkami, kde jsme si mohli zkusit vodit loutky a zahrát pohádku o Červené karkulce. Zjistili jsme, že vodit loutky, hrát loutkové divadlo a celá práce loutkoherce není žádná snadná věc.

Po zhruba 2,5 hodinách strávených hraním jsme se nasvačili a pokračovali na věž prachatického kostela. Zdolat asi 156 příkrých schodů nám sice dalo zabrat, ale všichni jsme to zvládli a byli jsme odměněni krásným výhledem na Prachatice. Takový výkon si zasloužil sladkou dobrotu, kterou byla výborná zmrzlina přímo od Itala.

Se zmrzlinou v ruce jsme se pomalu přesunuli na sportovní hřiště, kde jsme náš výlet zakončili. Každý si zde našel to, co ho bavilo a mohl se tak dostatečně sportovně vyžít.

Cestou zpět do Vacova jsme sice byli unavení, ale spokojení ze skvěle stráveného dne.

Kdo si hraje, nezlobí

I v naší škole jsme 1. června oslavili Den dětí. Žáci 7. – 9. třídy připravili pro menší spolužáky třináct hravých stanovišť. Ze šesťáků a páťáků jsme vybrali 13 kapitánů, ke kterým byly ostatní děti losováním náhodně přiřazeny. Tím vznikla 6 – 7 členná družstva připravena užít si zábavu na třinácti připravených stanovištích. Každé z nich bylo jinak tematicky zaměřeno (např. „Hádej anglicky“, „Poznej rostlinu a zvíře“, „Skákej“, „Házej“, „Pomoz mi“, „Nepřejeď mě“, „Slož větu“ a další).

Žáci plnili všechny úkoly svědomitě a s nadšením. Velká pochvala patří především starším žákům, kteří se zodpovědně podíleli na organizaci.

Na závěr byli odměněni všichni zúčastnění drobnou sladkostí a poté už jim nic nebránilo v tom užít si slunné odpoledne.

Národní park Šumava

[SinglePic not found]Ve středu 28. května se žáci osmé a deváté třídy zúčastnili výukového programu pod názvem Národní park Šumava, jehož lektorem byl Mgr. Stanislav Čtvrtník. Vzhledem k deštivému počasí se program konal v tělocvičně školy.

V úvodu byli žáci seznámeni se všemi národními parky a chráněnými krajinnými oblastmi v ČR. Měli k dispozici větší i menší mapy, na kterých bylo vše podrobně vyobrazeno.

Přečíst celé »

Mikulášská nadílka

[SinglePic not found]I letos k nám do školy zavítal ve čtvrtek 5. prosince dobrotivý Mikuláš s andělem a několika pekelníky. Mikuláš navštívil každou třídu, jeho pomocník – jediný čert, který uměl číst – četl ze Zlaté knihy hříchů všechny hříšníky, kteří se nejvíce provinili či zlobili. Ti pak museli něco zazpívat nebo zarecitovat, aby si zasloužili očekávanou nadílku. Mikuláš nezapomněl ani na děti v mateřské škole, které si připravily hned několik básniček a písniček. Jak celé dopoledne probíhalo, se můžete podívat ve fotogalerii.

Přečíst celé »

Vzdělání a řemeslo

[SinglePic not found]Již tradičně se v předposledním listopadovém týdnu uskutečnila na výstavišti v Českých Budějovicích jedna z nejvýznamnějších akcí svého druhu v České republice, a to celostátní přehlídka středních škol, učilišť, VOŠ a dalších typů škol. Jednalo se již o 19. ročník výstavy s názvem „Vzdělání a řemeslo“. Naši žáci 8. a 9. třídy se akce také zúčastnili. Tento veletrh aktivně oslovuje odbornou veřejnost, žáky, studenty i rodiče a je určen zejména žákům posledních ročníků základních škol, kteří se rozhodují o svém dalším studiu a následném uplatnění v životě.

V rámci jednotlivých expozic mohli žáci získat podrobnější informace o náplni studia,
zeptat se studentů na jejich osobní zkušenosti, zhlédnout jejich dovednosti a v neposlední řadě se informovat o tom, jak budou vypadat přijímací zkoušky na danou školu. Žáci tak určitě získali další podklady pro své rozhodování.

Den řemesel

[SinglePic not found]V pátek 25. října se konal ve Vimperku sedmý „Den řemesel“ a naši žáci 8. a 9. třídy se také zúčastnili. Akci pořádala Střední škola Vimperk v Nerudově ulici a měla pro návštěvníky připravený bohatý program. Cílem tohoto setkání všech generací je podpořit zájem veřejnosti o řemeslné obory. Žáci osmých a devátých tříd se rozhodují, jakým směrem by se chtěli po ukončení základní školy ubírat a právě tento den si mohli rozšířit povědomí o různých možnostech dalšího vzdělání. Byly pro ně připraveny ukázky řemesel a oborů, které jim měli přiblížit náplň studia na této škole. Žáci si mohli i sami řemeslo či studijní obor vyzkoušet. K vidění byly např. obory: kadeřnice, zedník, zedník – obkladač, prodavač – florista, kuchař – číšník, elektromechanik a mnohé další. Po celou dobu akce se o žáky starali starší studenti, kteří již tuto školu navštěvují a provedli je celým areálem. Jako bonus a zpestření dne jsme měli tu čest potkat a seznámit se s manželkou prezidenta republiky Ivanou Zemanovou. Doufejme, že si žáci díky této akci udělali lepší představu o tom, čím by se chtěli v budoucnu zabývat.

Přečíst celé »

Výlet do lanového parku

[SinglePic not found]V pondělí 24. června se žáci sedmé a osmé třídy vydali na výlet. O výletě napsala jedna žákyně:

Náš výlet začal pozdním příchodem některých spolužáků. Když už jsme byli všichni, nastoupili jsme do autobusu, který řídil pan Potužník. Pan Potužník vezl ještě svého vnuka, a tak nás bylo o jednoho výletníka více. Za pět minut jsme vyráželi. Jízda se neobešla bez hlasitého povídání a smíchu. Chvilku jsme poseděli v autobuse a zanedlouho jsme byli na Libíně, kde jsme strávili asi dvě a půl hodiny. Na Libíně jsme se zabavili lezením v lanovém centru. Nejdříve nám instruktoři vysvětlili, jak a co máme dělat, dali nám helmu a postroj.

Přečíst celé »

Vzdělání a řemeslo

[SinglePic not found]Ve čtvrtek 22. listopadu se zúčastnili žáci 8. a 9. třídy 18. ročníku výstavy „Vzdělání a řemeslo“ na výstavišti v Českých Budějovicích. Tento veletrh je nejširší přehlídkou středních škol, učilišť, VOŠ a dalších typů škol v celé České republice, který aktivně oslovuje odbornou veřejnost, žáky, studenty i rodiče. Tato výstava je určena zejména žákům posledních ročníků základních škol, kteří se rozhodují o svém dalším studiu a následném uplatnění v životě.

Přečíst celé »

NaturVision

[SinglePic not found] Od 18. září do 21. září se ve Vimperku konal již 11. ročník filmového festivalu o zvířatech a přírodě NaturVision. I naše škola se zúčastnila v pátek 21. září dopoledního promítání v Městském kulturním středisku Vimperk.

Všichni žáci druhého stupně zhlédli dva filmy především o zvířatech: Tygří dynastie a Zvířata před kamerou – Na cestě přes Rocky Mountains.

Přečíst celé »