Author Archives: Školka

Desatero pro rodiče předškoláků

Vážení rodiče,

v příloze naleznete materiál “ Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“. Dokument obsahuje přehled základních dovedností, které by dítě mělo mít před vstupem do základní školy. Doporučení pro rodiče: využijte následující čas k tomu, aby děti zdokonalovaly především své řečové dovednosti – čtěte pohádky, vyprávějte si, procvičujte správnou výslovnost.

Desatero pro rodiče

Výlet za skřítky

Ve čtvrtek 16.1. vyrazili Předškoláci z MŠ za poznáním a dobrodružstvím do IS a SEV v Kašperských Horách. Už samotná cesta autobusem na místo určení byla pro děti velkým zážitkem. Děti pozorovaly krajinu, marně hledaly sníh a hrdě hlásily všechna místa, která znají.

V Kašperských Horách nás přivítala Ing. Milada Janošíková, která byla zároveň naší průvodkyní zajímavým dopolednem. V úvodu nás provedla Informačním střediskem, děti si prohlédly vystavené exponáty a na chvíli se „proměnily“ v lišky a vyzkoušely si život v liščí noře. Ačkoliv liščí nora sklidila u dětí velký úspěch, vzhledem k nabitému programu bylo nutné pokračovat dále. Na děti totiž čekalo setkání se šumavskými skřítky. Dozvěděly se, že každý strom má svého skřítka nebo svoji vílu, kteří se o strom starají. Za pomoci skřítků se zároveň seznámily s jednotlivými stromy, jejich listy a plody. Poznaly hlavního skřítka Šumaváčka, kterého všichni skřítci poslouchají, ale bohužel zde žije také skřítek Zloun, který škodí, kde může. Ten také dětem pomotal obrázky stromů a jejich listů a děti musely skřítkům pomoci vše napravit. Třídění a přiřazování správných obrázků bylo pro děti velkou zábavou a zároveň výzvou, na které vzájemně spolupracovaly.

Následovalo setkání s dalšími obyvateli Šumavy – živočichy. Podle obrázků děti pojmenovávaly zvířata. Tento úkol však pro ně nebyl těžký a děti prokázaly své znalosti. Zároveň poznávaly stopy zvířat a dozvěděly se, podle čeho lze jednotlivé stopy správně určit. A zde opět nastoupil skřítek Zloun, který všechny obrázky přeházel a děti musely dát vše do pořádku. Zároveň se také seznámily s ptáky žijícími na Šumavě a jako ptáci si vyzkoušely chůzi po větvi – provaze.

Kromě zážitků a nových vědomostí si děti z výletu také přivezly obrázky skřítků, omalovánky, časopis a pracovní listy. Druhý den jsme si ve školce o prožitém dni povídali a podle reakcí dětí a jejich nadšeného vyprávění není pochyb o tom, že se jim výlet za skřítky opravdu líbil.

Renáta Zachatová

Návštěva kostela

Dne 1. 10. 2019 jsme s dětmi z celé školky navštívili místní Kostel sv. Mikuláše v obci Vacov. Kostel je nově zrekonstruovaný a opravený. Nejdříve jsme si s dětmi kostel prohlédli z venku a poté nám paní kostelnice odemkla a my jsme měli možnost nahlédnout dovnitř. Vše nám ukázala a povyprávěla jak o kostele, tak o mších, které se zde konají. Děti se v kostele chovaly ukázněně a ptaly se na různé otázky, které je zajímaly. Nejvíce všechny zaujaly varhany a také dřevěný růženec, který dětem paní kostelnice přinesla ukázat. Návštěva kostela se všem moc líbila.

Poděkování sponzorům MŠ Vacov

Děkujeme všem sponzorům, kteří mysleli na naši mateřskou školu. Panu Ing. Petru Holubovi a zástupci firmy U+M servis s.r.o. panu Ing. Matějovi Houdkovi za rozšíření „vozového parku“ traktorů na zahradu MŠ. Paní Ing. Veronice Šťastné a ateliéru „Šťastná fotografie“ za fotografie pro „Předškoláky“. Manželům Paterovým za poskytnutí prostoru na vyvěšení tabla „Předškoláků“. Pekárně NoVy Vacov za poskytnutí pohoštění na Jarní besídku mateřské školy a finanční příspěvek na vánoční nadílku pro děti. Firmě STTEN s.r.o., Nespice za poskytnutí finančního daru na vánoční nadílku. A nakonec všem rodičům a přátelům školy, kteří nám přispěli materiálními dary pro potřeby naší školy.

Velice si toho vážíme.

Bc. Tereza Kovářová, vedoucí učitelka MŠ Vacov

Informační schůzka pro rodiče MŠ

Ve čtvrtek 6. září 2018 proběhne v mateřské škole INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE

  • v 16.00 hodin, v 1. patře
  • program: platba MŠ, stravování, školní řád, omlouvání dětí a další podstatné informace

Nové fotogalerie MŠ

    
    
    

Nové fotky MŠ

Nové fotogalerie MŠ

    

Exkurze předškoláků v NoVy Vacov

Protože školku zajímá veškeré dění v obci, snažíme se dětem zprostředkovávat nevšední zážitky v podobě výletů a exkurzí. Tentokrát na nás čekala pekárna NoVy Vacov, kam jsme se s dětmi vypravili v úterý 4. dubna. První kroky vedly do pekárenské prodejny, kde nás uvítal průvodce pan Ing. Tyc. Provedl nás celou pekárnou. Viděli jsme, kde se dělá těsto na chléb i rohlíky, ochutnali kvas do chleba. Prošli jsme kolem kynáren a pásů, které přepravují pečivo na určené místo. Zhlédli jsme přístroj, kterým se plní naše milované koblihy. Viděli jsme pece na chléb i na ostatní pečivo. Stihli se podívat, jak se motají croissanty.

Na konci naší trasy se děti podívaly na stroje, jejichž pomocí se pečivo krájí a balí. Po celé prohlídce čekala sladká odměna v podobě již zmíněných koblih. Rozloučili jsme se s pusami od sladkého cukru a nastal čas návratu do naší školičky.

Děkujeme panu Ing. Jiřímu Tycovi za zajímavý výklad, panu Ing. Zdeňkovi Novákovi za zprostředkování exkurze a paní Daně Makasové za přípravu sladké tečky na konec exkurze.

Karneval v MŠ

Nové fotogalerie MŠ

    

Nové fotogalerie MŠ

    

Ze školky

Návštěva předškoláků v ZOD Vacov

Při podzimních vycházkách děti pozorovaly práci na okolních polích, zemědělská technika je velice zajímala a projevily přání navštívit areál ZOD Vacov.

Exkurzi jsme si domluvili na čtvrtek 10. listopadu. Naše první kroky vedly k prohlídce ustájených krav. Měli jsme to štěstí, že se právě narodilo telátko a my mohli pozorovat, jak se kráva pečlivě o své novorozené tele stará a olizuje ho. Poté se děti potěšily s odstavenými telaty, některá se nechala i pohladit. Ošetřovatelka dětem ukázala napáječky na mléko ke krmení telat.

Pak se kluci i holčičky podívali, jak se šrotuje zrní. Dále si prohlédli vůz na převážení dobytka, řezačku, stroj na sbírání kamene, kombajn, traktory a auta. Otázky nebraly konce, ale nastal čas návratu do školky. Rozloučili jsme se se slibem, že na jaře naplánujeme další setkání s pracovníky družstva.

Děkujeme Ing. Petru Holubovi za to, že nám umožnil navštívit areál ZOD, všude nás provedl a dětem zajímavě vyprávěl.

Fotogalerie z dalších akcí:

    

Chalupská slať – návštěva předškoláků MŠ Vacov

V úterý 4. října jsme se s předškoláky vypravili na Chalupskou slať, kde nás čekal program plný poznatků a zážitků. Trochu nám plány kazilo deštivé počasí, ale užívali jsme si cestu oblíbeným minibusem z Pekárny Vacov.

Při příjezdu na určené místo lehce, ale vytrvale pršelo. Vybaveni pláštěnkami a nepromokavými bundami jsme došli k informačnímu středisku Svinná Lada. Odtud jsme se s průvodkyní ze Střediska environmentální výchovy Správy NP Šumava vydali po poválkách k Chalupské slati. Kromě hledání skřítka Rašeliníčka jsme získali nové poznatky o rostlinách a zvířátcích rašelinišť. Navzdory počasí jsme doputovali až na místo s krásným výhledem na slatinné jezírko.

Plni dojmů jsme se vrátili do informačního střediska, kde na nás čekala svačina a teplý čaj. V malém promítacím sále jsme zhlédli pohádku o Vydrýskovi, prohlédli si celé informační středisko a vyzkoušeli si, jak vidí svět svýma složenýma očima hmyz.

Jako dárek si děti odnesly pracovní list, „kouzelnou“ pastelku a dřevěný obrázek vydry. I když nám celé dopoledne propršelo, výlet za novými poznatky se nám líbil. Děkujeme panu řidiči Potužníkovi za bezpečnou jízdu, panu Ing. Novákovi za půjčení autobusu a Správě NP Šumava za hezký program.

Výlet MŠ

Do fotogalerie MŠ přidány fotky předškoláků: