Author Archives: Lenka Špejzlová

Čerti 2018

Konečně nadešel den 5. prosince, kdy všechny děti netrpělivě očekávají příchod Mikuláše. I tentokrát do naší základní a mateřské školy přišel nejen Mikuláš, ale doprovázeli ho i dva andělé a celá družina čertíků. Z některých pekelníků šel sice strach, ale děti vše zvládly bez slziček, dokonce i ti nejmenší. Pro návštěvu si přichystaly písničky, básničky, došlo i na taneček. Všichni byli odměněni sladkou nadílkou, nezbedníci si vysloužili čertovské uhlí.

ČESTICKÝ BRAMBOR

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 se konalo vyhlášení 22. ročníku dětské literární a výtvarné soutěže Čestický brambor. Děti během prvních měsíců tohoto školního roku tvořily práce na téma Pohádkový svět. Mnozí žáci si přivezli velmi pěkná umístění. Patří jim velká gratulace, všem ostatním děkujeme za účast.

Výtvarná část – kolektivní a prostorové práce

  • I. kat. – kolektiv 1. tř. – 1. místo
  • I. kat. – kolektiv 2. tř. – 2. místo
  • I. kat. – kolektiv 3. tř. – 2. místo

Literární část – literární oblast / próza:

  • II. kat. – Daniela Hadravová, 6. tř. – 1. místo
  • II. kat. – Miroslav Kratochvíl, 6. tř. – 2. místo
  • III. kat. – Lada Šperlová, 9. tř. – 1. místo
  • III. kat. – Lucie Rychtářová, 9. tř. – 2. místo

Pěvecká soutěž

Ve středu 24. a v pátek 26. února proběhla školní kola pěvecké soutěže Jihočeský zvonek. Žáci 0. – 3. kategorie zpívali lidovou píseň, děvčata ze 4. kategorie umělou píseň. Nejúspěšnější zpěváci pojedou 23. března reprezentovat naši školu na okrskovou soutěž do Vimperka.

1. – 3. třída (0. kategorie)

  1. místo: Eva Viktorie Klasová, Jindřich Špejzl
  2. místo: Klára Appeltová, Karolina Stevanovic´
  3. místo: Veronika Hozmanová, Alena Kratochvílová

Přečíst celé »

Den otevřených dveří

V sobotu 17. října 2015 pořádala ZŠ a MŠ Vacov den otevřených dveří u příležitosti 70. výročí otevření budovy základní školy a 360. výročí první zmínky o vacovském školství.

V 10 hodin proběhlo slavnostní zahájení panem ředitelem Mgr. Josefem Mrázem, které zpestřili žáci hrou na hudební nástroje, zpěvem a tanečkem. Každou hodinu následovaly komentované prohlídky, které sklidily velký zájem. Každý měl možnost zavítat do půdních prostor až po přízemí a vše důkladně prozkoumat. Děti nejvíce času strávily ve školní družině, kde si mohly samy zhotovit různé výrobky. Dospělí zejména obdivovali interaktivní tabule, na jedné z nich si interaktivitu zájemci osobně vyzkoušeli. Na konci prohlídky následovalo občerstvení ve školní jídelně a každý si mohl na památku odnést malý dáreček.

Návštěvnost byla hojná, sešlo se na 150 žáků a učitelů, ať už bývalých či současných. Škola byla vyzdobena nejen dobovými fotografiemi, učebnicemi, třídními knihami, učebními pomůckami, ale i pracemi současných žáků školy. V několika učebnách byla projektována videa jak z historie, tak ze současnosti.

Někteří návštěvníci pak zavítali i do budovy mateřské školy. Zde se seznámili s jejím nynějším chodem, prohlédli si vyzdobené třídy a chodby, mnozí se mohli najít i na starších fotografiích.

Projektový den na 2. stupni

V pátek 12. 6. jsme měli ve škole projektový den s názvem Poznáváme okolí Vacova. Z Národního parku Šumava za námi přijeli Mgr. Stanislav Čtvrtník a Bc. Iveta Mikešová.

Společně jsme se vydali směrem k Ptákově Lhotě, poté se rozdělili do dvou skupin a šli do lesa. Tam jsme si našli místo mezi stromy a začali plnit různé úkoly. Nejdříve jsme pomocí padáku rozdělovali různá zvířata do jejich prostředí, kde žijí a říkali si, jaký je rozdíl mezi přírodním a hospodářským lesem. Hráli jsme domino, ve kterém jsme přiřazovali list a plod různých dřevin. Následně jsme hráli hru „Poznej svůj strom“, kdy nám kamarád zavázal oči a prováděl nás po lese, kde vybral jeden strom, který jsme měli později najít. Poté následoval přesun na jiné místo a tam jsme si zkusili, jak těžké to má srna ve volné přírodě při útoku rysa. Po přesunu zpátky na naše předchozí místo jsme skládali puzzle, na kterých se spojovala zvířata se svými stopami a potravou. Na závěr jsme obdrželi aršík se samolepkami a vraceli se zpátky ke škole.

Nyní o hodině přírodopisu budeme pracovat na pracovních listech, které by měly prověřit, co jsme se nového dozvěděli.

Žáci 9. třídy

9. třída

Mikulášská nadílka

V pátek 5. prosince během dopoledních hodin zavítala mezi naše žáky čertovská družina. Čertice přečetly z pekelné knihy jména dětí, které si chtěly odnést do pekla. Ukázalo se však brzy, že tyto děti patří mezi vzorné žáky a se sladkou odměnou a obrázkem je navrátily zpět. Méně poslušným dětem zatím domlouvali ostatní čerti. Do každé třídy vždy nakonec zašel i Mikuláš se třemi anděly. Pokud se dočkali pěkné písničky nebo básničky, žáky odměnili. Největší napětí vládlo v mateřské škole, kde se každý těšil na příchod Mikuláše, ale zároveň obával strašlivých čertíků. I tam vše ale dobře dopadlo. Po přednášení a zpívání si všichni vysloužili bohatou nadílku.

HALLOWEENSKÁ NOC V ZÁKLADNÍ ŠKOLE

[SinglePic not found]Na pátek 31. října 2014 devátá třída připravila pro druháky, třeťáky a čtvrťáky netradiční večer plný zážitků a překvapení. Starší žáci se vrátili do školy už v pět hodin odpoledne, aby dokončili závěrečné přípravy, mladší se sešli o hodinu později. Poté co si odnesli osobní věci do tříd, odebrali se do interaktivní učebny, kde zhlédli halloweenská videa. Pak nadešel okamžik, na který všichni netrpělivě čekali, strašidelná stezka odvahy. Ti odvážnější vyrazili do temných školních chodeb sami, někteří si dodávali odvahu v menších skupinkách. Stezka končila před malou tělocvičnou, kde se každý podepsal na pamětní listinu. Nakonec zavítala mezi děti i deváťácká halloweenská strašidla. Po chvilce se všichni oblékli a vydali s rozsvícenými lampiony na večerní cestu Vacovem. Po návratu do školy se konala ještě krátká diskotéka, na které se roztančila celá tělocvična. Pak se děti rozdělily do svých tříd a připravovaly se na spaní. Ráno po společném úklidu se děti vrátily ke svým rodičům a jistě po zbytek víkendu vyprávěly nevšední zážitky z páteční noci.

Přečíst celé »

Vzdělání a řemeslo

1. 10. – 3. 10. se v prostorách českobudějovického Výstaviště konal 20. jubilejní ročník výstavy Vzdělání a řemeslo.

Této akce se jako každoročně zúčastnili i žáci naší základní školy. Výstava je určena pro žáky osmé a deváté třídy, které čeká rozhodování, jakou školu budou dále studovat. Jedná se o největší přehlídku středního odborného a učňovského školství V ČR.

Návštěvníci zde nalezli expozice stovky škol a učilišť z celé republiky. V nich mohli získat informace o náplni studia, zeptat se studentů na jejich osobní zkušenost, zhlédnout dovednosti studentů přihlášených do různých odborných soutěží a získat tak další podklady pro své životní rozhodování. Nedílnou součástí byla prezentace výrobců a prodejců školních a kancelářských pomůcek, představení vzdělávacích projektů a nadací nebo Úřadu práce.

Někteří žáci jeli na výstavu se svými rodiči. Snad jim tato akce přinesla další informace důležité pro volbu budoucího povolání.

Tělocvična – projekt 9. třídy

The Action 2013

[SinglePic not found]Ve čtvrtek ráno 17. října 2013 se žáci osmé a deváté třídy sešli na vacovském nádraží a odtud jeli do Českých Budějovic na multimediální představení s tématikou bezpečnosti silničního provozu THE ACTION 2013. Tento projekt je jakási divadelní hra, kterou napsal sám život, ale – bohužel – i smrt. Jedná se o koláž složenou z moderní diskotékové hudby, video snímků s dynamickým střihem, výrazového tance a hlavně skutečných příběhů přednášených těmi, kteří je prožili. Zde zcela otevřeně se mluvilo o trvalé invaliditě a mnohdy i o smrti mladých lidí, kteří přecenili své schopnosti nebo se chovali nepochopitelně nezodpovědně. A jak se akce líbila našim žákům?

Přečíst celé »

Evropský den

[SinglePic not found]Na sklonku školního roku ve středu 19. 6. 2013 děti vacovské základní školy zanechaly své učební pomůcky doma, všichni se v rámci projektového dne na chvilku přenesli do různých koutů Evropy.

Pan ředitel s dostatečným předstihem vylosoval každé třídě jednu evropskou zemi. Žáci se svými učiteli zpracovávali daná témata podle libosti. Dopředu se domlouvali, jak by se mohli tohoto úkolu zhostit. V průběhu projektového dne dohledali potřebné informace k určeným státům, doladili výzdobu tříd, dokončili přípravy k prezentacím, které během dopoledne předvedli ostatním.

A nyní společně nahlédněme do jednotlivých tříd, jak to tam probíhalo.

Přečíst celé »