Author Archives: Pavlína Kopáčiková

Naši prvňáčci

V úterý 1. září nastoupilo do naší první třídy 14 chlapců a 7 dívek. Ani lešení kolem budovy školy, roušky a epidemiologická opatření nezabránily slavnostnímu pasování na žáky naší školy. Celé pasování nám na památku nafotil dědeček prvňáčka Péti Škopka, pan Václav Škopek. Za pěkné fotky mu moooc děkujeme:-). Veliké poděkování patří i obci Vacov, která tento týden poslala každému prvňáčkovi na účet ve školní pokladně 3.000,- Kč :-).

Sběr papíru- zrušen

V letošním školním roce bohužel rušíme 🙁 každoroční červnový sběr papíru. Děkujeme za pochopení.

Předškoláci ve škole

V úterý 18. února přišli do školy na hodinu tělesné výchovy naši budoucí prvňáčci. Páťáci si pro ně připravili různá sportovní stanoviště. Společná hodinka rychle utekla a my už se teď těšíme na jejich další návštěvu ve škole:-).

Aerobik s Verčou

V úterý 3. prosince a ve středu 4. prosince přišla na hodiny tělesné výchovy lektorka aerobiku paní Veronika Šťastná. Úterní dopoledne si užili páťáci, odpoledne patřilo dívkám z druhého stupně. Ve středu odpoledne si zlepšili kondici chlapci šesté až deváté třídy.

Paní Šťastné děkujeme za její trpělivost a chuť s námi cvičit:-).

Exkurze do Jihoseparu

Co se stane s odpadem, který dáme do barevných kontejnerů? Co se z tříděného odpadu dá vyrobit? Nejen to zajímalo čtvrťáky a páťáky při exkurzi do vimperské společnosti Jihosepar, kam se vypravili v pátek 27. září.

Na začátku nás p. Ambrož seznámil s historií firmy. Také vyzkoušel žáky, jak se třídí odpad, co ví o jeho dalším zpracování. Dozvěděli jsme se, jak funguje moderní provoz, viděli jsme nákladní auta, která odpad do Jihoseparu vozí. Na třídící lince probíhalo rozdělování plastů podle druhu. Nemile nás všechny překvapilo, co všechno dáme my lidé do žlutých kontejnerů, kam patří pouze výrobky z plastů – sešlápnuté PET láhve, fólie, plastové tašky, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů a další.

Po návratu do školy jsme, o tom co jsme viděli, dlouho diskutovali. Shodli jsme se na tom, že je potřeba třídit odpad ještě pečlivěji.

Kroužek „Hrajeme si s matematikou“

Ve středu 2. října začíná v 15 hodin v učebně 5. třídy kroužek „Hrajeme si s matematikou“.

Kapacita kroužku je již naplněna:-). Další zájemce beru již jen jako náhradníky. Děkuji za pochopení.

Dopravní a zdravotní kroužek

Ve středu 2. října začíná v učebně 5. třídy Dopravní a zdravotní kroužek. První skupina bude mít kroužek od 13:00 do 13:45, druhá od 13:45 do 14:30 hodin. Rozdělení mladých cyklistů a zdravotníků do skupin najdete během příštího týdne na Škole OnLine.

Kapacita kroužku je již naplněna:-). Další zájemce beru již jen jako náhradníky. Děkuji za pochopení.

Čtvrťáci v ZOO

V pondělí před vysvědčením vyrazili čtvrťáci do ZOO na Hluboké. Odměnu, kterou dostali od obce Vacov za reprezentaci školy a obce, si parádně užili.

Sběr papíru

V pátek 21. června jsme poslali do sběrných surovin 8 650 kg starého papíru.

Vítězná 4. třída pojede v září za 1. místo do bazénu, ostatní třídy půjdou na zmrzlinu. Devátá třída věnovala svůj přinesený papír prvňáčkům:-).

 1. místo 4. třída – 89,72 kg na žáka
 2. místo 1. třída – 84,84 kg
 3. místo 5. třída – 79,75 kg
 4. místo 6. třída – 61,17 kg
 5. místo 3. třída – 47,17 kg
 6. místo 2. třída – 39,49 kg
 7. místo 7. třída – 31,60 kg
 8. místo 8. třída – 7,98 kg

Za přinesený papír všem moooooc děkujeme:-).

Výlet do Legolandu

Po získání titulu Zlatý Ámos, po velkých oslavách a po častých návštěvách v naší třídě jsme se těšili na červnový výlet do Legolandu v Německu. Výhra od cestovní kanceláře CK2 slibovala nezapomenutelný zážitek a spoustu skvělých atrakcí.

Ve čtvrtek 13. června v půl čtvrté ráno jsme vyrazili klimatizovaným autobusem a s milou průvodkyní Terkou směrem na německý Mnichov. Většina z nás spala a tak cesta utekla velmi rychle. Po příjezdu na parkoviště na nás čekalo veliké překvapení:-). Osobně si s námi přijel užít celý den majitel CK2 p. Adam Gebauer s fotografem Jardou a s redaktorem Davidem z České televize. Na všech atrakcích nás zachytili jejich fotoaparáty a kamery. Reportáž z našeho dne v Legolandu můžete vidět na internetu ve Zprávičkách ze 17. června na Déčku.

Počasí nám přálo, mohli jsme vyzkoušet i vodní atrakce, mokří jsme vyšli z pirátské bitvy kapitána Nicka, sjeli jsme si dvanáctimetrový vodopád…Některé z atrakcí byly klidnější, jiné chtěly více odvahy. Viděli jsme zmenšené modely známých evropských měst, ochutnali zmrzlinu. V továrničce nám také ukázali, jak se Lego vyrábí.

Každý z nás si užil celý den podle svého, domů jsme se vraceli s krásnými zážitky, s dárečky a bez peněz:-). Půlnoční návrat za rodiči znamenal konec naší půlroční cesty v anketě Zlatý Ámos.

Přejeme všem krásné léto, my ve čtvrté třídě jsme si užili celý školní rok:-).

Soutěž ČČK a Besipu

V květnu jsme se zúčastnili okresního kola soutěže hlídek mladých zdravotníků a mladých cyklistů.

V soutěži pořádané ČČK Prachatice obsadilo družstvo ve složení Lukáš Appelt, Vojtěch Ptáček, Veronika Hozmanová, Lenka Šochmanová a Lucie Hermanová krásné 3. místo. Děvčata Terezie Šťastná, Julie Ševčíková, Anna Pšeničková, Jaroslava Nová a Natálie Marášková byla ve stejné kategorii na místě čtvrtém. Milan Rejšek, Adam Mészáros, Adam Ševčík, Aneta Lešáková a Nikola Šturmová obsadili ve starší kategorii také pěkné 3. místo.

V okresním kole dopravní soutěže Besipu obsadilo družstvo mladších i starších žáků 5. místo. V mladší kategorii školu reprezentoval Lukáš Appelt, František Čtvrtník, Jaroslava Nová a Veronika Hozmanová. V kategorii starších cyklistů to byli Milan Rejšek, Adam Mészáros, Nikola Šturmová a Aneta Lešáková.

Všem děkuji za úspěšnou reprezentaci naší školy.

Jsme v pořádku v Legolandu:-)

pozvanka

Všem ve Vacově posíláme hezký pozdrav z Legolandu.

Sběr papíru – pátek 21. června

SBĚR PAPÍRU – pátek 21. června!!!!!

Soutěží 1. – 9. třída.

Vítěznou třídu čeká odměna:-).

Pravidla soutěže:

 1. Do školy přivezte prosím papír svázaný – noviny, časopisy, letáky……. Max. velikost jednoho balíku je „bedna od banánů“ z důvodu snadné manipulace. Vybíráme od 7 hodin u školy. Prosím o dodržení velikosti svázaného papíru. 
 2. Za vybírání a vážení papíru zodpovídá 9. třída. Nebojte se, každá třída si bude hlídat její poctivost.
 3. Zvážíme papír, který přinese Vaše třída, a vydělíme počtem žáků. Dostaneme číslo (počet kg papíru na jednoho žáka), které rozhodne o vítězi!!!!!
 4. Třídy, které budou na 2. – 9. místě, půjdou na zmrzlinu.

Dotazy zodpoví P. Kopáčiková

Spolupráce s NP a CHKO Šumava Den Země + Ukliďme svět, ukliďme Česko

Od druhého pololetí se naše škola stala partnerskou školou NP a CHKO Šumava. Začali jsme spolupracovat s informačním střediskem a střediskem environmentální výchovy v Kašperských Horách.

V březnu proběhly ve škole výukové programy – naši prvňáčci si 5. března užili „Hlasy šumavské přírody“, druháčci program „Už troubějí“. O tři dny později poznali „Tajemství bobří řeky“ třeťáci a čtvrťáci. Páťáky zaujala výroba papíru a děti ze školní družiny si vybraly program “ Šumavská nej… a Papír“.

Ve středu 24. dubna jsme oslavili společně Den Země. Děti si v přírodě užívaly zábavu na stanovištích, která si pro ně připravili pracovníci parku, na téma „Ptačí rok v NP Šumava“. Zároveň jsme se zapojili do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhala na celém území České republiky. Uklidili jsme okolí školy, posbírali, co do přírody nepatří. A že toho nebylo málo:-(!!!

XIII. Školní ples

V sobotu 9. března se koná již XIII. Školní ples. Čeká na nás večer plný překvapení:-). Lístky k prodeji ve škole u p. Kopáčikové ve 4. třídě. K tanci a k poslechu hraje De Facto. Těšíme se na Vás!