Author Archives: Pavlína Kopáčiková

Výlet do ZOO

V úterý 7. června čekali na prvňáčky a druháčky v ZOO Hluboká zvířecí kamarádi. Počasí nebylo úplně ideální, ale nezabránilo nám užít si pohodový den v ZOO. Pozorovali jsme želvy při ranní snídani, pestrobarevné vodní ptactvo, tygry a další neméně zajímavá zvířata. Výukový program „Tajemství sovy Hedviky“ nám přiblížil život našich sov. Viděli jsme i naši nejmenší sovu – kulíška nejmenšího. Už teď se těšíme na další výlet.

PUTOVÁNÍ 1. a 2. třídy ZA VČELÍ KRÁLOVNOU ANEB OSLAVA SVĚTOVÉHO DNE VČEL

BUDÍČEK…….VSTÁVAT…….A CVIČIT!!!!!

I když někteří z nás nespali již od brzkých ranních hodin, přece jen nás ranní povel trochu vyvedl z míry. Neradi jsme se vysoukali ze svých teplých spacáků a odploužili jsme se na ranní rozcvičku před školu. Ta nás nastartovala do nového dne a po ranní hygieně a lehkém úklidu ve třídě jsme sestoupili do školní jídelny na báječnou, bohatou snídani.

Za to děkujeme našim usměvavým kuchařkám, které nám vše krásně nachystaly, a maminkám, babičkám, které pro nás pro všechny napekly, buchty a bábovky.

Rychle jsme si sbalili malé batůžky na výlet, nafasovali svačinu a vyrazili jsme hledat včelí královnu.

Naše putování začíná v Česticích pod Kalvárií.

Stezkou nás prováděla malá včelka, díky které jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí, prozradila nám také různá tajemství ze života včel.

Díky interaktivním prvkům, které byly u každé zastávky, jsme si mohli pohrát a zároveň se něčemu přiučit.

Prošli jsme 14 včelích zastavení a po, pro některé náročném, strmém, místy i bahnitém výstupu, jsme došli do cíle. Naším cílem samozřejmě, jak jinak, byl nádherně vyřezávaný a barvami rozkvétající Máchův včelín v Krušlově.

Zde jsme padli vysíleni do stínu stromů, někteří dojedli poslední zbytky svačiny. Rozdělili jsme se na dvě poloviny a s panem průvodcem jsme si prohlédli tento jedinečný včelín.

Po takto krásných zážitcích jsme spokojeni usedli do našeho „Vacovského vrtulníku“ a s panem řidičem (panem Potužníkem), který mimochodem nepokazí žádnou legraci, jsem šťastní přistáli před naší školou.

BYL TO BÁJEČNÝ VÝLET A MY MÁME OPĚT JASNO, VČELKY JSOU NÁŠ ŽIVOT.

Pokud by zmizely na zemi včely, zbývají lidem jen čtyři roky života.

A. Einstein

                                                   Kateřina Kaskounová

Spaní ve škole

TAJEMNÁ NOC PŘED CESTOU ZA VČELÍ KRÁLOVNOU

Prvňáci a druháci, ale i třeťáci, se už nemohli dočkat chvíle jejich přespání ve škole. Konečně!!!!! Ve čtvrtek 19. 5. posilněni dobrou večeří a plni rad starostlivých maminek jsme se sešli v 18:00 před školou.

Po otevření školy propukla jedna velká spací horečka. Každý hledal nejlepší koutek ve své třídě a kamaráda, kterého chce mít po smrákání vedle sebe. (Co kdyby náhodou jsem se přece jenom v noci trochu bál😊).

Po rychlém rozloučení se všemi, co nás doprovodili do školy, začala pořádná zábava. Nejdříve jsme si zasoutěžili na hřišti a pak nechyběla ani disko-párty, která ke každému spaní ve škole neodmyslitelně patří…….. a nejen ta.

Vyřádění, vytancovaní, udýchaní a rozjaření jsme se pořádně posilnili druhou večeří a chystali jsme se do pelíšků, když v tom to přišlo………OBLÉKNOUT, BATERKU, BOTY, BUNDU, VEN!!!!!

Prvňáčci a druháčci obdařeni světélkem od Aničky a Matyho ani nedutali a rychle pospíchali za ostatními, na jejich tvářích rozpoznali, že ani oni nejsou úplně klidní. STEZKA ODVAHY ZAČÍNÁ……zvládnu to?!

ZVLÁDLI JSME TO VŠICHNI A NIKDY NA TO NEZAPOMENEME!😊

Děkujeme našim báječným strašidlům (Verče, Elišce, Terezce, Týtě, Verunce, Jarušce a Tomášovi), která nám pomohla, alespoň trochu zvládnout naše nesmyslné strachy.

UŽ TEĎ SE TĚŠÍME NA DALŠÍ ZKOUŠKU ODVAHY.

                                                                                           Kateřina Kaskounová

Prvňáčci, druháčci, sedmáci a rys ostrovid

Na začátku června se díky NP a CHKO Šumava dozvěděli naši malí i velcí školáci o životě rysa ostrovida. Zajímavé povídání o životě této kočkovité šelmy provázely krásné fotografie. Prohlédli jsme si i obojky, které rys v přírodě nosí. Z jejich signálu lze určit, kde rysí samice porodila koťata, kudy chodí samci, i jak blízko si rys troufne k lidským obydlím. 

Krajské kolo zdravotní soutěže

Po úspěchu v okresním kole zdravotní soutěže ČČK se mladí zdravotníci vypravili do Písku, kde se soutěž konala na krásném místě v Píseckých horách u chaty Živec. Krajské kolo prověřilo znalosti vítězných hlídek z celého kraje ještě důkladněji než v kole okresním, naši zdravotníci si přivezli bramborové medaile 😊 .

Sběr papíru

Ve čtvrtek 16. června jsme od Vás všech vybrali 9 121 kg papíru 😊 . Moc děkujeme za spolupráci a za přinesený a přivezený papír.

A kdo jak sbíral?

  1. místo – 4. třída 80, 91 kg na žáka
  2. místo – 8. třída 70, 17 kg
  3. místo – 5. třída 67, 58 kg
  4. místo – 7. třída 64, 96 kg
  5. místo – 3. třída 55, 59 kg
  6. místo – 2. třída 46, 79 kg
  7. místo – 1. třída 39, 40 kg
  8. místo – 6. třída 28, 97 kg

Deváťáci svůj přinesený papír darovali našim prvňáčkům. Díky 😊 !

Postup do krajského kola ve zdravotní soutěži😊

   Po úspěchu v dopravní soutěži jsme se o dva dny později vydali do Prachatic znovu.

  Ve čtvrtek 12. května se konala soutěž hlídek mladých zdravotníků ČČK. Zdravotníci soutěžili ve dvou kategoriích – žáci I. stupně a žáci II. stupně. Z celého okresu přijelo do Prachatic změřit své síly a dovednosti 20 družstev z deseti škol. V mladší kategorii nás reprezentovaly dvě hlídky, v té starší soutěžila hlídka jedna. Na stanovištích si děti musely poradit s různými zraněními – hřebíkem v noze, pobodáním, zlomeninami, poraněním oka… ale i s transportem zraněných a obvazovou technikou.

   V mladší kategorii malí zdravotníci zabodovali a naše dvě hlídky obsadily 1. a 2. místo😊 (stříbrní měli jen o 2 trestné body více než zlatí), hlídka starších pak místo páté.

    Hlídka ve složení Aneta Havlanová, Veronika Švihovcová, Matyáš Sybera, Petr Škopek a Jan Šťastný vyhrála skvělé 1. místo a jede na konci května na krajské kolo do Písku. Blahopřejeme😊!

     Současně se zdravotní soutěží proběhla nepostupová soutěž Mladý záchranář – dokaž, že umíš, kterou organizuje Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje a Územní odbor Prachatice. Zde si družstva musela poradit s přípravou evakuačního zavazadla, se srážením PET lahví pomocí džberové stříkačky a s požární přípravou. I tady obsadila hlídka mladších krásné 1. místo.

   Za úspěšnou reprezentaci školy patří pochvala nejen vítězům, ale i Natálii Šturmové, Emmě Ketzerové, Elišce Ketzerové, Anně Nové, Davidu Němečkovi, Danielu Krtoušovi z I. stupně, z II. stupně Jaroslavě Nové, Natálii Maráškové, Julii Ševčíkové, Terezii Šťastné, Anně Pšeničkové a Nikole Šturmové.

3. místo v dopravní soutěži

     Bronzovou medailí pro naši školu skončilo okresní kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“, které se konalo 10. 5. 2022 v areálu DDM a na dopravním hřišti v Prachaticích. Vyhlašovatelem soutěže byl Jihočeský kraj, DDM Prachatice, komise BESIP MÚ Prachatice, Policie ČR – Územní odbor Prachatice a Oblastní spolek ČČK Prachatice.

     Tým ve složení Veronika Hozmanová, Anna Pšeničková, Václav Zloch a Vojtěch Ptáček plnil 4 disciplíny – první pomoc, jízdu zručnosti, jízdu podle pravidel silničního provozu a test ze znalostí silničního provozu. Po splnění všech disciplín zvítězilo družstvo s nejmenším počtem trestných bodů. Naše škola obsadila pěkné 3. místo.

     Mladým cyklistům děkuji za reprezentaci školy. Věřím, že získané vědomosti využijí k bezpečné jízdě v silničním provozu.

Den Země

I naše škola se v pátek 22. dubna v rámci environmentální výchovy zapojila do každoroční celosvětové události, která je zaměřená na propagaci a podporu životního prostředí. Letošní významný den jsme si užili v okolí Vacova. Pedagogové a deváťáci si připravili 12 stanovišť. Družstva pod vedením osmáků plnila úkoly, které byly připravené od školy k Přečínským Chalupám, k Vrbici a pak zpět ke škole. Poznávačky rostlin, živočichů, hub, kamenů, lanové aktivity, sluneční soustava, šifra o přírodě a další úkoly děti bavily, poučily a zároveň prověřily jejich přírodovědné znalosti.

Medové dopoledne v 1. a 2. třídě

Ve středu 20. dubna si prvňáčci a druháčci užili „Medové dopoledne“. Společně pomáhali hledat včelkám cestu, aby opylily všechny květiny, poznávali vybavení včelaře při práci a plnili spoustu jiných úkolů.  Ve třídách ochutnali domácí medovník, chléb s medem, někdo i medové perníčky.

Do školy za nimi přišli i dva zkušení včelaři. Pan učitel Čestmír Jílek, který na naší škole dříve učil, a paní Lucie Uhlířová, maminka dvou našich žáčků, zasvětili malé školáky do základů včelaření. Jejich poutavé povídání o včelí rodině, o opylování, o medu a dalších včelích produktech bylo pro všechny velmi poučné a zajímavé. Dozvěděli jsme se, kdo v úlu staví plásty, kdo klade vajíčka, kdo má největší oči a spoustu dalších neméně zajímavých informací. Povídali jsme si o tom, proč jsou včely pro nás důležité, proč je musíme ochraňovat a přistupovat k nim s úctou a respektem. Panu Jílkovi a paní Uhlířové moc děkujeme za krásné medové dopoledne, maminkám za napečení dobrot.

Výukový program ve Stožci pro 2. a 3. třídu

K příležitosti 30. výročí vyhlášení NP Šumava připravili ve Stožci pro děti z partnerských základních škol výukový program v nové „Lesní dílně“.

V pátek 8. října si druháci a třeťáci udělali výlet do této krásné šumavské obce. V učebně Lesní dílny, která se nachází přímo u Studené Vltavy, si každý vyrobil jednoduchý obrázek z přírodních materiálů, ve venkovním areálu se děti hravou formou seznámily se životem vlků.  Před odjezdem jsme ještě navštívili informační středisko environmentální výchovy, které nabízí zajímavé informace o šumavské přírodě pro všechny věkové kategorie.

Za perfektně připravený program posílají druháci a třeťáci do Stožce veliké poděkování.

Více informací o nové Lesní dílně ve Stožci lze najít na stránkách NP Šumava.

Pasování druháčků na čtenáře

Na konci první třídy je pěknou tradicí pasování prvňáčků na čtenáře. My jsme si na slavnostní odpoledne počkali kvůli Covidu-19 až do třídy druhé. Ve středu 6. října jsme ve venkovní učebně naší školy dokázali, že číst opravdu umíme.

Při slavnostním slibu děti paní knihovnici přislíbily, že budou mít knihy rády a že se o ně budou dobře starat. Pan spisovatel Hynek Klimek, u dětí známý jako ministr pro strašidla, všechny děti pasoval na opravdové čtenáře. Každý dostal průkazku do knihovny, knihu a další hezké dárečky.

Již brzy se společně vypravíme do obecní knihovny. Slavnostním klíčem, který jsme si vyrobili ve škole, odemkneme knihovnu a vstoupíme do světa pohádek, příběhů…

Tato akce se uskutečnila za finanční podpory MAS Šumavsko Malenice a obce Vacov. Děkujeme.

Dopravní a zdravotní kroužek a florbal

Dopravní a zdravotní kroužek pro I. stupeň je již obsazen. Děkuji za Váš zájem. P. Kopáčiková

Kroužek Florbalu je již také plně obsazen. L. Švihelová

Dopravní a zdravotní výchova ve školní družině

Naši prvňáčci si ve školní družině užili zábavné a zároveň poučné odpoledne s názvem „Bezpečně pěšky i na kole“. Zopakovali si pravidla chování v silničním provozu, povinnou výbavu jízdního kola, důležitost helmy při jízdě na kole. Vyzkoušeli si, jak se mají správně zachovat, pokud bude někdo potřebovat jejich pomoc. Ošetřit odřeninu, zlomeninu a transport zraněného zvládli výborně. Nanečisto přivolat záchrannou službu nebyl pro naše nejmenší školáky žádný problém. Přejeme si, aby získané vědomosti z první pomoci nemuseli nikdy v životě uplatnit. A pokud ano, tak rychle a s klidnou hlavou.

Naši prvňáčci

V úterý 1. září nastoupilo do naší první třídy 14 chlapců a 7 dívek. Ani lešení kolem budovy školy, roušky a epidemiologická opatření nezabránily slavnostnímu pasování na žáky naší školy. Celé pasování nám na památku nafotil dědeček prvňáčka Péti Škopka, pan Václav Škopek. Za pěkné fotky mu moooc děkujeme:-). Veliké poděkování patří i obci Vacov, která tento týden poslala každému prvňáčkovi na účet ve školní pokladně 3.000,- Kč :-).