Informace a domácí příprava

Vážení rodiče, milí žáci,

Děkujeme Vám všem za spolupráci a podporu při studiu na dálku. Dle informací od našich pedagogů víme, že většina žáků v současné formě samostudia pracuje velmi dobře, jsou zodpovědní a snaží se. Za to jim patří velká pochvala.

Dnes jsme obdrželi metodiku z MŠMT ohledně možného nástupu žáků 1. stupně od 25. 5. a možných konzultací žáků 9. třídy od 11. 5. Tento týden podle metodiky rozpracujeme organizaci chodu naší školy a obratem budeme příslušné ročníky kontaktovat prostřednictvím emailu nebo aplikace Školaonline.

Ještě jednou děkujeme za spolupráci a zde jsou materiály na další týden: