Informace pro rodiče k otevření MŠ

Prosíme rodiče o pečlivé přečtení následujících pokynů a informací.

Provoz MŠ Vacov bude opět zahájen od 25. 5. 2020 do konce školního roku.Provoz bude zajištěn za podmínek, které vychází z pokynů MŠMT Provoz MŠ do konce školního roku. Při prvním vstupu do mateřské školy předá rodič paní učitelce vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin – (lze vyzvednout v mateřské škole – 19. – 22. 5. od 9 do 12 hod. nebo zde ke stažení. Upozorňujeme rodiče, že bez čestného prohlášení nelze dítě do školky přijmout.

Před MŠ je nutné dodržovat odstupy 2 metry a minimalizovat shromažďování.

Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce, a to pouze po nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí dítěte). Děti a pedagogové roušky v prostorách školky nosit nemusí.

Při vstupu do MŠ si doprovázející osoba vydezinfikuje ruce připravenou dezinfekcí.

Do mateřské školy patří pouze zdravé děti, v případě i drobných příznaků nemoci mají paní učitelky právo odmítnout převzetí dítěte.

V případě, že se příznaky infekce projeví u dítěte během pobytu v MŠ, bude okamžitě izolováno a bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte.

Děti si do MŠ nemohou nosit žádné vlastní hračky, bonbony, knížky atd. z domova. Plyšáky na spaní si děti ponechají v MŠ u ložního povlečení.

Průběžně a ve zvýšené míře bude v celé MŠ prováděn důkladný úklid.

Školní jídelna bude zajišťovat stravování v plném rozsahu.

Kompletní informace k provozu MŠ v souvislosti s hygienickým opatřením jsou podrobně zpracovány v samostatném dokumentu „Ochrana zdraví a provoz MŠ Vacov do konce školního roku 2019/2020″ – (ke stažení zde).

V zájmu ochrany zdraví dětí i všech zaměstnanců MŠ žádáme rodiče o dodržování všech pokynů.

Děkujeme za spolupráci