INFORMACE PRO RODIČE K OTEVŘENÍ ZŠ

Vážení rodiče,

NPděkujeme za spolupráci při vyplňování dotazníku ohledně docházky žáků od 25. 5. 2020. Jelikož se k docházce přihlásilo přibližně 50 procent žáků prvního stupně, jsou personální i prostorové kapacity ZŠ Vacov dostatečné a všichni přihlášení žáci byli přijati a zařazeni do čtyřech studijních skupin o max. počtu 15 žáků. Studijní skupiny povedou zejména asistenti pedagoga a vychovatelky ze školní družiny. Většina učitelů bude nadále zajišťovat výuku na dálku, videokonference a další online vzdělávací aktivity. Podrobné informace k organizaci provozu školy dostane každý zákonný zástupce v průběhu dnešního dne (19. 5. 2020) prostřednictvím emailu nebo aplikace Školaonline.

Připomínáme, že při první návštěvě školy předloží žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin (ke stažení zde). Upozorňujeme rodiče, že bez čestného prohlášení nelze dítě do školy přijmout.

Vedení ZŠ Vacov zajistilo dostatečné vybavení budovy školy v souvislosti se současnými nároky na hygienu. Ve škole byly zřízeny 2 „ANTI COVID – POINTY“ pro snadnou dezinfekci rukou (viz. foto). Všechny třídy i toalety byly vybaveny dávkovačem s dezinfekcí a zásobníkem na jednorázové papírové ubrousky. Další změny v provozu školy v souvislosti s hygienickým opatřením jsou podrobně zpracovány v samostatném dokumentu „Ochrana zdraví a provoz ZŠ Vacov do konce školního roku 2019/2020“ (ke stažení zde).