TŘÍDNICKÉ DNY PRO ŽÁKY DRUHÉHO STUPNĚ

Vážení rodiče,

V období od 8. 6. do 26. 6. 2020 bude ZŠ Vacov realizovat vzdělávací a socializační aktivity formou třídnických dnů pro žáky druhého stupně. Účast žáků je dobrovolná. Organizaci těchto aktivit má na starost vždy třídní učitel pro svou třídu – informace Vám byly zaslány třídním učitelem pomocí aplikace Školaonline.

Při první návštěvě školy předloží žák vyplněné a podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění a seznámení s vymezením rizikových skupin (ke stažení zde). Upozorňujeme rodiče, že bez čestného prohlášení nelze dítě do školy přijmout.

Změny v provozu školy v souvislosti s hygienickým opatřením jsou podrobně zpracovány v samostatném dokumentu „Ochrana zdraví a provoz ZŠ Vacov do konce školního roku 2019/2020“ (ke stažení zde). Před nástupem žáka do školy by bylo vhodné se s tímto dokumentem seznámit.