Sedmáci absolvovali online kurz „Naučte vaše děti zlomky, než se vrátí do školy“

Jak lze využít neobvyklou situaci ve škole? Nejlépe k neobvyklému vzdělávání našich žáků.

Využila jsem nabídku portálu H-EDU a v průběhu května zapojila sedmáky do online kurzu matematiky, který byl zaměřen na hlubší porozumění zlomkům a práci s nimi. (H-EDU je portál, který podporuje učitele, žáky i rodiče využívající Hejného metodu při výuce matematiky.) Všech dvanáct sedmáků se do kurzu aktivně zapojilo a během tří týdnů absolvovalo vstupní test, šest výukových hodin a výstupní test. Vše bylo doprovázeno i pravidelnými videokonferencemi, na kterých jsme o úlohách diskutovali a společně hledali řešení. V kurzu mohli žáci volit mezi úlohami vyšší nebo nižší obtížnosti a tím si sami určit optimální náročnost kurzu tak, aby vyhovoval jejich potřebám a aktuálním schopnostem.

Naším dlouhodobým cílem je učit matematiku efektivně s důrazem na porozumění a pevně věřím, že i tento kurz k tomuto přispěl. Všem sedmákům děkuji za ochotnou spolupráci a zodpovědný přístup k vlastnímu vzdělávání.

Mgr. Jamila Štouralová