Prázdniny

V pátek 26. 6. 2020 jsme se rozloučili s žáky 9. třídy (více ve fotogalerii níže). Přejeme jim, aby se jim dařilo v dalším životě.

Děkujeme všem rodičů za trpělivost, vstřícnost a čas v době mimořádných opatření. Poděkování patří také žákům. Většina z nich spolupracovala při domácí výuce naprosto skvěle. Děkujeme i všem učitelům, vychovatelům a zaměstnancům školy za pracovní nasazení v letošním nezvyklém školním roce.

Ve škole v tuto chvíli probíhá najednou několik stavebních akcí. Na prvním stupni probíhá plánovaná rekonstrukce toalet. V několika třídách probíhá rekonstrukce podlahy. V některých třídách se bude malovat. A také probíhá kompletní rekonstrukce střechy. Kancelář vedení školy bude proto fungovat v omezeném režimu. V případě potřeby nás kontaktujte tel: 388 431 144 nebo na mail: reditel@zsvacov.cz nebo admin@zsvacov.cz.

Ještě jednou děkujeme všem za spolupráci a těšíme se na 1. září (snad už v normálním režimu).