Zahájení školního roku 2020/2021

Nový školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 8:00. Žáci 2. – 9. ročníku budou přivítáni svým třídním učitelem v kmenové učebně. První den pro ně končí v 9:00. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je nutné omezit pohyb rodičů i dalších osob uvnitř školních budov. Žádáme tedy rodiče žáků, aby nevstupovali do budovy školy.

Pro prvňáčky a jejich rodiče bude připraveno slavnostní zahájení před hlavním vchodem školy, v případě nepříznivého počasí uvnitř budovy. Poté navštíví prvňáčci i s rodiči poprvé svou třídu. Prosíme rodiče prvňáčků, aby při vstupu do budovy ZŠ použili roušku (toto opatření se netýká žáků a pracovníků školy).

Ve středu 2. 9. 2020 mají žáci první dvě vyučovací hodiny se svým třídním učitelem, od 3 vyučovací hodiny dále probíhá výuka podle platného rozvrhu.

Školní družina a školní jídelna zahajuje svůj provoz od středy 2. 9. 2020.