Výuka v následujících týdnech – aktualizace

Vážení rodiče,

vláda zveřejnila „sadu opatření pro školy od 12. října do 23. října 2020“. Mateřské školy, I. stupně základní školy a školní družiny fungují nadále v běžném režimu. Pro II. stupeň základní školy byla zavedena střídavá výuka. V týdnu od pondělí 12. 10. 2020 do pátku 16. 10. 2020 bude 6. a 8. třída vzdělávána prezenčně ve škole, 7. a 9. třída zůstane doma na distanční výuce. V týdnu od pondělí 19. 10. 2020 do pátku 23. 10. 2020 bude 7. a 9. třída vzdělávána prezenčně ve škole a 6. a 8. třída zůstává doma na distančním vzdělávání.

Prezenční výuka bude probíhat jako při běžném provozu – dle platného rozvrhu. Platí všechna dosavadní opatření (roušky, dezinfekce, větrání, atd.)

Distanční výuka bude probíhat obdobně jako v jarních měsících. Na www stránkách školy bude v neděli večer uveřejněno zadání výuky na dálku na celý následující týden pro konkrétní třídu. V dokumentu bude přesně a jasně vymezeno, které úkoly mají žáci posílat průběžně a které se budou kontrolovat až při prezenční výuce. Odkaz na stránku se zadáním bude také zaslán žákovi i zákonnému zástupci prostřednictvím aplikace Školaonline. Pedagogičtí pracovníci školy budou také realizovat videokonference. Odkaz na videokonference bude dostupný na úvodní stránce ZŠ Vacov. Rozvrh videokonferencí na první týden distanční výuky:

 • PO – 8:00 – ČJ7
 • PO – 8:55 – ČJ9
 • PO – 9:55 – AJ7
 • ÚT – 8:00 – M7
 • ÚT – 8:55 – M9
 • ÚT – 10:50 – AJ9
 • ST – 8:00 – NJ7
 • ST – 9:55 – ČJ9
 • ČT – 8:00 – ČJ7
 • ČT – 8:55 – M7
 • ČT – 9:55 – CH/PŘ9
 • ČT – 10:50 – NJ9
 • PÁ – 8:55 – M9

Upozorňujeme, že distanční výuka je od letošního školního roku roku povinná. Hodiny distanční výuky se budou zapisovat do třídní knihy. Zákonný zástupce je povinen omluvit žáka, který se nebude moci z nějakého důvodu účastnit distanční výuky.

Žáci, kteří zůstávají doma na distančním vzdělávání mají automaticky odhlášený oběd. I tito žáci mají ale možnost odebírat oběd do jídlonosičů v rámci školního stravování. Pro přihlášení a odebírání obědů žáků na distančním vzdělávání kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Podařilovou.

ZŠ Vacov má k dispozici zápůjční fond notebooků, případně stolních počítačů. V případě zájmu o zapůjčení vybavení, kontaktujte svého třídního učitele. Žádosti o zapůjčení musíme individuálně vyhodnotit, nejsme schopni zajistit vybavení pro všechny žáky na distančním vzdělávání.

Rozvrh videokonferencí na termín 19. – 23. 10 pro žáky 6. a 8. třídy uveřejníme v příštím týdnu. V týdnu 26. 10. – 30. 10. 2020 vyhlásila vláda prodloužené podzimní prázdniny.

Děkujeme za pochopení.