Uzavření školy – distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě usnesení vláda ČR č. 1022 o přijetí krizových opatření se zakazuje osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základní škole s účinností ode dne 14. října 2020 od 00:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod.

Od středy 14. 10. 2020 přecházíme plynule ne distanční formu výuky. Distanční výuka bude probíhat obdobně jako v jarních měsících. Na www stránkách školy bude v úterý 13. 10 a v neděli 18. 10. 2020 večer uveřejněno zadání distanční výuky na týden pro konkrétní třídu. V dokumentu bude přesně a jasně vymezeno, které úkoly mají žáci posílat průběžně a které se budou kontrolovat až při prezenční výuce. Odkaz na stránku se zadáním bude také zaslán žákovi i zákonnému zástupci prostřednictvím aplikace Školaonline. Pedagogičtí pracovníci školy budou také realizovat videokonference. Odkaz na videokonference bude dostupný na úvodní stránce ZŠ Vacov. Rozvrh plánovaných videokonferencí na tento i příští týden bude doplněn v průběhu dne.

Upozorňujeme, že distanční výuka je od letošního školního roku roku povinná. Hodiny distanční výuky se budou zapisovat do třídní knihy. Zákonný zástupce je povinen omluvit žáka, který se nebude moci z nějakého důvodu účastnit distanční výuky.

Žáci, kteří zůstávají doma na distančním vzdělávání mají automaticky odhlášený oběd. I tito žáci mají ale možnost odebírat oběd do jídlonosičů v rámci školního stravování. Pro přihlášení a odebírání obědů žáků na distančním vzdělávání kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Podařilovou.

Rodiče dětí do 10 let mohou kvůli uzavření školy využít ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy. Potvrzení rodičům v tomto případě vydá pouze škola, nikoli lékař. Pro vydání potvrzení preferujeme elektronickou komunikaci. Svůj požadavek napište na email: reditel@zsvacov.cz, potvrzení s elektronickým podpisem Vám zašleme na email. V případě potřeby bude potvrzení osobně vydáváno ve středu 14. 10. od 8:00 – 12:00 v kanceláři ředitele školy.

ZŠ Vacov má k dispozici zápůjční fond notebooků, případně stolních počítačů. V případě zájmu o zapůjčení vybavení, kontaktujte svého třídního učitele. Žádosti o zapůjčení musíme individuálně vyhodnotit, nejsme schopni zajistit vybavení pro všechny žáky na distančním vzdělávání.

Děkujeme za pochopení.