Přerušení provozu MŠ – POZOR ZMĚNA

V souladu s ustanovením paragrafu 35 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, paragrafu 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání), v platném znění a po projednání se zřizovatelem školy, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy z organizačních důvodů

od pondělí 26. 10. do pátku 30. 10. 2020.

V pondělí 2. listopadu 2020 bude také přerušen provoz MŠ z důvodu odstavení dodávky elektrické energie. Podle informací od firmy EON nepůjde ve velké části Vacova včetně budovy MŠ elektrický proud od 7:30 do 15:30. V tento den není možné zajistit dětem v MŠ teplo (budova je vytápěna el. proudem) a obědy. Po konzultaci se zřizovatelem bude školka uzavřena i v tento ten.

Provoz MŠ bude zahájen v úterý 3. 11. 2020.

Ve Vacově dne 16. 10. 2020 Mgr. Josef Mráz v.r.