Změna organizace výuky od 18. 11. 2020

Na základě rozhodnutí vlády ČR dochází k následujícím změnám v organizaci výuky ZŠ Vacov:

Pro žáky 1. a 2. třídy je obnovena prezenční výuka včetně provozu školní jídelny a školní družiny. Obědy ve školní jídelně byly všem žákům přihlášeny, případné odhlášení je nutné řešit pomocí aplikace strava.cz nebo s vedoucí školní jídelny. Ráno bude škola otevřena od 7:00, odpolední družina bude končit v 16:00. Podrobnější informace k nástupu do školy budou zasílat v průběhu pondělí třídní učitelé.

Žáci 3. – 9. třídy pokračují v distanční formě výuky. Materiály k distanční výuce a rozvrh videokonferencí jsou zveřejněny níže. Žákům 3. – 9. ročníku jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). Případnou individuální konzultaci je nutné řešit s konkrétním pedagogickým pracovníkem.

NP
Materiály pro distanční výuku