PROVOZ ŠKOLY OD 30. 11. 2020 – aktualizace

Od pondělí 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně, žáků 9. třídy a rotačním způsobem ostatních tříd druhého stupně. V týdnu od 30. 11. nastoupí žáci 7. a 8. třídy. Žáci 6. třídy zůstávají na distanční výuce. Následující týden od 7. 12. nastoupí žáci 6. třídy a distanční výuku budou mít žáci 7. a 8. třídy.

Žáci i zaměstnanci školy budou mít povinnost po celou dobu pobytu ve škole nosit roušku.

Pro žáky prvního stupně bude škola otevřena od 7:00. Žáci prvního stupně vstupují do školy hlavním vchodem, z šatny odcházejí rovnou do své kmenové třídy. Odpolední družina je z organizačních důvodů zajištěna pouze pro žáky 1., 2. a 3. třídy.

Pro žáky II. stupně je škola otevřena od 7:30. Žáci druhého stupně vstupují do školy spodním vchodem u tělocvičny, z šatny odcházejí rovnou do své kmenové třídy. Odpoledne opouští žáci školu již hlavním vchodem.

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Výuka TV bude částečně realizována pobytem venku a částečně nahrazena jiným předmětem. Výuka HV bude probíhat bez zpěvu. Drobné změny v rozvrhu jsou již ve Školaonline.

Obědy ve školní jídelně budou žákům v prezenční výuce (kteří běžně docházejí na oběd) automaticky přihlášeny. Žáci na distanční výuce mohou oběd vyzvednout v jídlonosiči mezi 10:30 – 11:00.

Zadání distanční výuky pro žáky 6. třídy bude opět dostupné na www stránkách školy od nedělního večera. Rozvrh videokonferenci pro 6. třídu od pondělí 30. 11. do pátku 4. 12.:

  • Pondělí – 8:00 NJ, 9:55 M
  • Úterý – 8:00 PŘ, 8:55 ČJ
  • Středa – 8:00 M, 9:55 AJ
  • Čtvrtek – 8:00 IKT, 8:55 AJ, 9:55 ČJ
  • Pátek – 8:55 ČJ