Přerušení provozu MŠ

V souladu s ustanovením paragrafu 35 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), v platném znění, paragrafu 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb. (o předškolním vzdělávání), v platném znění a po projednání se zřizovatelem školy, rozhodl ředitel školy o přerušení provozu mateřské školy

od středy 23. 12. 2020 do pátku 1. 1. 2021.

Provoz MŠ bude zahájen v pondělí 4. 1. 2021.

Ve Vacově dne 10. 12. 2020 Mgr. Josef Mráz v.r.