Přihlášky ke studiu na SŠ a OU

Pro žáky 9. třídy jsou připravené přihlášky ke studiu na SŠ a OU. Vyzvednout přihlášku může pouze žák nebo jeho zákonný zástupce v kanceláři ředitele školy v následujících termínech.

  • středa 3. 2. – 8:00 – 13:00
  • čtvrtek 4. 2. – 8:00 – 13:00
  • pátek 5. 2. – 8:00 – 13:00
  • úřední hodiny na příští týden budou upřesněny v pátek

Formuláře již dostanete předvyplněné osobními údaji žáka, hodnocením prospěchu a potvrzené razítkem a podpisem ředitele školy. Do přihlášek doplňte pouze své kontaktní údaje a podpisy podle Návodu na vyplnění přihlášky. Přihlášky nechte potvrdit dětským lékařem. Doporučeně je pošlete na adresu SŠ. Pokud se žák hlásí na 2 obory stejné školy, lze přihlášky vložit do 1 obálky. Pokud se žák hlásí na 2 různé školy, na každou se pošle 1 přihláška (oba tiskopisy jsou stejné, je tedy jedno, kterou kam pošlete). Pro případné dotazy kontaktujte p. uč. Štouralovou.