Distanční výuka MŠ

Milé děti, vážení rodiče,
protože je mateřská škola dle nařízení vlády uzavřená po dobu minimálně tří týdnů, připravili jsme pro předškolní děti úkoly podle našeho školního vzdělávacího programu. Na každý týden vložíme na www stránky nové zadání. Podle metodiky ministerstva je distanční výuka pro Předškoláky povinná. To neznamená, že budeme zadané úkoly vybírat a kontrolovat. Zadání distanční výuky a přiložené pracovní listy berte jako námět a inspiraci pro práci s Vaším dítětem. Budeme rádi, když nám po otevření školky děti přinesou nějaké své práce ukázat.

Zadané úkoly mohou samozřejmě zkusit plnit i mladší děti z MŠ, pokud úkol zvládnou.

Připomínáme informace k ošetřovnému: podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení k ošetřovnému. Aktuální informace o ošetřovném.

Děti z MŠ, kteří zůstávají doma mají automaticky odhlášený oběd. Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci odebírat jako jídlo s sebou. Pro přihlášení a odebírání obědů dětí na distančním vzdělávání kontaktujte vedoucí školní jídelny paní Podařilovou (jidelna@zsvacov.cz nebo 383 133 127).

Pokud máte nějaké dotazy, neváhejte se na nás obrátit (skolka@zsvacov.cz nebo na tel 739 015 332)