Zápisový lístek – informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy, kterým prodlužuje termín pro předání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělávání. Do 6. dubna 2021 si žáci 9. ročníku (případně jiných ročníků při odchodu na SŠ) nebo jejich zákonní zástupci vyzvednou zápisový lístek.

Zápisové lístky budou připraveny k vyzvednutí od pondělí 22. 3. 2021. Na stránkách školy uveřejníme úřední hodiny, kdy bude možné zápisové lístky vyzvednout.