Vydávání zápisových lístků

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo nové Opatření obecné povahy, kterým opět prodlužuje termín pro předání zápisového lístku uchazečům o střední vzdělávání. Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek byly posunuty na 3. a 4. 5. 2021 (pro nižší stupně víceletého gymnázia na 5. a 6. 5. 2021) a zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ve všech oborech středního vzdělávání je možné nejdříve 19. května. Teprve po 19. 5. 2021 je možné předávat zápisový lístek na střední školu.

Termín vydávání zápisových lístků byl posunut na 30. dubna 2021. Do 30. dubna 2021 si žáci 9. ročníku (případně jiných ročníků při odchodu na SŠ) nebo jejich zákonní zástupci vyzvednou zápisový lístek. Zápisové lístky budou připraveny k vyzvednutí od pondělí 22. 3. 2021. V následujících týdnech je bude možné vyzvednout vždy v pondělí a ve středu mezi 9:00 – 12:00 v ředitelně ZŠ.

Upozorňujeme žáky i rodiče, že opravdu není v tuto chvíli nutné ihned zápisový lístek vyzvedávat. Do 30. dubna je dost času. Je tedy možné počkat na lepší epidemickou situaci.

Informace k záp. lístkům (zkrácený text z MŠMT)

Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole (§ 60g odst. 6 školského zákona). Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole. Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek.
Uchazeč svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí odevzdáním nebo odesláním zápisového lístku řediteli střední školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí. Toto rozhodnutí by měly střední školy zveřejňovat v termínu od 19. do 21. května 2021.

Návod na vyplnění zápisového lístku