Zápis do 1. třídy – doplnění

Vážení rodiče,

DOPLNĚNÍ:Podle aktuálních informací MŠMT je třeba doložit ještě rodný list (prostou kopii nebo sken).

v letošním roce nás opět nečeká tradiční zápis do první třídy. Na základě nařízení ministerstva školství bude zápis probíhat bez osobní přítomnosti dětí. Termín zápisu v ZŠ Vacov byl stanoven na 1. – 30. dubna 2021. V tomto příspěvku se snažíme poskytnout kompletní informace k zápisu do 1. třídy. Pokud budete mít nějaké další dotazy, bude se ve středu 24. března 2021 od 16:00 konat online informační schůzka k zápisu do 1. třídy (na www stránkách školy bude uveřejněn odkaz, pomocí kterého budete moci jednoduše vstoupit do onlineschůzky).

Níže naleznete ke stažení podklady pro zápis v elektronické podobě. Tištěné podklady bude také možné vyzvednout od pondělí 22. 3. 2021 v boxu u vchodu do základní školy.

Podklady k zápisu

Podklady vyplňte, podepište, doplňte o prostou kopii (sken) rodného listu a doručte do školy v období od 1. do 30. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:

Způsob doručení podkladů

  • osobně do schránky u vchodových dveří školy
  • poštou na adresu: ZŠ Vacov, Miřetice 38, 384 86
  • emailem s certifikovaným elektronickým podpisem na: reditel@zsvacov.cz (NE scan ručně podepsané žádosti)
  • do datové schránky školy: p8pmisk
  • osobně předat ve škole – termín lze domluvit na tel. čísle nebo na admin@zsvacov.cz, reditel@zsvacov.cz

Po zaregistrování žádosti Vám pošleme potvrzení registrace na kontakt uvedený v žádosti. Rozhodnutí o přijetí/odkladu bude vyvěšeno na dveřích ZŠ a na těchto www stránkách v květnu.

Žádost o odklad

  • žádost o odklad: pdf verze, word verze
  • Při žádosti o odklad je nutné doručit oba uvedené dokumenty (přihláška a zápisní list)
  • K žádosti o odklad je nutné doručit i dvě přílohy:
  • doporučující posouzení školského poradenského a zařízení
  • doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Žádost o odklad píší rodiče/zákonní zástupci dítěte a podávají ji na ředitelství základní školy. V rámci žádosti o odklad je povinností doložit dvě doporučující vyjádření: jedno od školského poradenského zařízení (ŠPZ), a druhé buď od odborného lékaře, nebo od klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ by měly nadále zajišťovat nutné služby. Činnost lékařů také není omezena. Obě dvě doporučení jsou tedy nadále vyžadována. Lékař provede lékařskou prohlídku a napíše doporučení o odložení povinné školní docházky na základě diagnostikování tělesných aspektů školní nezralosti (tělesné vady, smyslové vady, opožděný či nerovnoměrný tělesný a psychický vývoj, potíže v hrubé a jemné motorice, závažná onemocnění či úrazy a následné dlouhodobé rekonvalescence, chronické onemocnění, velmi častá nemocnost, celkové oslabení organismu…). Školské poradenské zařízení (ŠPZ) se ve svém posudku vyjádří k psychosociálnímu vývoji dítěte.

V případě dotazů nás kontaktujte nejlépe na email: reditel@zsvacov.cz nebo admin@zsvacov.cz