Volby do školské rady

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

jako ředitel Základní školy a mateřské školy Vacov, Miřetice 38, vyhlašuji na 29. června 2021 volby do školské rady. Volby se měly původně konat již v březnu, ale vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu prodloužilo MŠMT funkční období současné Školské radě o 3 měsíce po skončení nouzového stavu. Rozhodnutí MŠMT – ZDE.

Nouzový stav byl ukončen 11. 4. 2021, tzn. funkční období současné Školské rady končí 11. 7. 2021 a je třeba dle zákona zvolit dva nové členy z řad zákonných zástupců.

K samotné volbě přihlášených kandidátů pak dojde 29.6.2021. Volební lístek budou moci odevzdat rodiče/zákonní zástupci (oprávněné osoby) přímo ve škole do volební urny, umístěné ve sborovně I. stupně ZŠ Vacov.

Návrh kandidátů bude probíhat od 2.6. 2021 do 15.6.2021 prostřednictvím informačního systému Škola online. Každý rodič (zákonný zástupce) má možnost poslat jméno kandidáta přes zprávy Škola online třídnímu učiteli svého dítěte. Kandidátem může být sám rodič (napíšete své jméno), jiný rodič ze třídy, jiný rodič ze školy.

Každý rodič má jeden hlas, bez ohledu na počet dětí, které ve škole má.

Volební komise: Mgr. Josef Mráz, Mgr. Jarmila Štouralová, Mgr. Kateřina Roučková

Harmonogram:

  • Návrh kandidátů: do 15. 6. 2021
  • Zveřejnění kandidátní listiny: 18. 6. 2021
  • Předání hlasovacích lístků zástupcům žáků: 21. 6. 2021
  • Hlasování: 29. 6. 2021
  • Vyhlášení výsledků voleb: 30. 6. 2021