Školská rada

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v rámci voleb do školské rady z řad rodičů/zákonných zástupců probíhal do 15. 6. 2021 návrh kandidátů. Navrženi byli pouze tři kandidáti. Jeden z navržených kandidátů svou účast ve volbách odmítl. Na dvě místa ve školské radě máme tedy navržené dva kandidáty. Není tedy nutné další hlasování. Dva zástupci z řad rodičů/zákonných zástupců v nové školské radě jsou paní Ing. Veronika Šťastná a paní Ing. Martina Němečková.

Školská rada má celkem 6 členů. Dva zástupci z řad rodičů/zákonných zástupců již byli zvoleni. Dva zástupci z řad pedagogických pracovníků školy a dva zástupci zřizovatele budou zvoleni v nejbližších dnech. O novém složení školské rady Vás budeme informovat.