Školní výlet Prostředníčků a Předškoláků

Letošní školní rok nám neposkytl mnoho příležitostí ke školním akcím. Proto, když padla nejpřísnější opatření, jsme s radostí uskutečnili školní výlet. V pátek 14. června se třídy Prostředníčků a Předškoláků vypravily do Strakonic.

První návštěva patřila strakonickému hradu, kde pro nás pracovníci muzea připravili program. Krátce seznámili děti s historií hradu a bývalými majiteli. Děti zkusily přivolat Bílou paní – Perchtu z Rožmberka – a ona se po několikerém zavolání opravdu objevila. S sebou přinesla veliký klíč, kterým odemkla dvířka věže Rumpál. Nejprve se na věž vyšplhali Předškoláci, aby se pokochali výhledem na město, řeku Otavu a vzdálené vrcholky Šumavy. Všichni statečně vystoupali 96 schodů a s přehledem zvládli i zúženou část schodiště, která na nás působila opravdu hodně stísněným dojmem.

Po návratu na nádvoří se Předškoláci vystřídali s Prostředníčky a pokusili se, stejně jako oni předtím, skládat puzzle s erby rodu Rožmberků a maltézských rytířů, postavit hrad z kostek nebo dát dohromady postavu rytíře.

Rozloučili jsme se s paní Perchtou a cestou ven z hradu pozorovali v hradním příkopu oslíka, poníky, ovce a kachny. Lávka přes řeku Otavu nás dovedla na Podskalí. Usazení na lavičkách jsme si pochutnali na tradičním výletním řízku od naší paní kuchařky ze školky. Jako sladká tečka musela být samozřejmě zmrzlina. Na Podskalí si děti vyzkoušely různé prolézačky, nejvíc se jim líbila pirátská loď.

Posledním bodem našeho výletu se stala návštěva Domu dětí a mládeže. Zde děti zhlédly výstavu zvířat. Ve výběhu se nám předvedlo prasátko, ve voliérách hrdličky a andulky, v kotcích králíci a morčata, za plotem se na nás dívaly kozy. Morčata a jednoho králíčka si mohly děti dokonce vzít do ruky a pohladit. Ve vnitřních prostorách nás hned u vchodu pozdravil papoušek, prohlédli jsme si fretku, křečky, myšky, osmáky, vodní želvy.

Čas velice rychle utekl a my se museli rozloučit, abychom se trochu unavení, ale plní zážitků vrátili zpátky do Vacova.

Dagmar Čtvrtníková