Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Nový školní rok zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v 8:00. Žáci 2. – 9. ročníku budou přivítáni svým třídním učitelem v kmenové učebně. Proběhne první kolo screeningového testování. První den pro ně končí v 10:00.

Pro prvňáčky a jejich rodiče bude připraveno slavnostní zahájení před hlavním vchodem školy, v případě nepříznivého počasí uvnitř budovy. Poté navštíví prvňáčci i s rodiči poprvé svou třídu. Prosíme rodiče prvňáčků, aby při vstupu do budovy ZŠ použili roušku.

Od 2. 9. 2021 probíhá výuka podle platného rozvrhu. Školní družina zahajuje svůj provoz od 2. 9. 2020. Obědy jsou pro žáky automaticky přihlášené také od 2. 9. 2021.

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3x po sobě. První test se provede 1. září (žáci první třídy budou testováni poprvé 2. 9.), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021. U žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu zákonným zástupcem. Z organizačních důvodů je nutné, aby rodiče dali vědět svůj zájem o účast na testování třídní učitelce.

Pokud žák podstoupí testování s negativním výsledkem, může se účastnit výuky ve třídě bez roušky. Rouška či respirátor je povinná pouze ve společných prostorech školy. Pro žáky, kteří se odmítnou účastnit screeningového testování, bude ve škole po celou dobu povinná rouška či respirátor (i ve třídě v průběhu výuky). Pokud odmítnou i to, nebudou se moct účastnit prezenčního vzdělávání.

Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žádáme vás, abyste byli ohleduplní ke svému okolí a neposílali nachlazené či dokonce nemocné děti do školy. Děkujeme

Podrobnější informace ke screeningovému testování, rouškám atd. jsou v následujících materiálech: