Červen u předškoláků

Červen u předškoláků byl plný překvapení. Nejprve se z dětí staly programátoři. Navštívili nás žáci z deváté třídy, kteří pomáhali dětem naprogramovat lištičku, myšku a další zvířátka. Děti se velmi snažily a většinou se jim podařilo se zvířátkem doputovat na určené místo.

Další akcí byla návštěva obecního sálu. Zde děti shlédly ekologickou pohádku: O BALYnce, dobrém štěněti, A TŘÍDĚ NÍzkých kamarádů.

S touto pohádkou k nám přijelo Divadlo dětí z Karlových Varů. Herci seznámili děti s tím, jak potřebné je třídit odpad a jak by svět bez této pomoci vypadal. Pohádkou nás provedl psí detektiv Balyna, kterému se pomocí zvířecích a dětských kamarádů podařilo vypátrat, kdo dělá nepořádek v zahradě.

Páťáci nás pozvali na návštěvu do školy, aby se mohly děti podívat, jak to v takové třídě vlastně vypadá. Tady si děti zazpívaly, zacvičily, vyplnily pracovní listy a dostaly své úplně první jedničky. Také si vyzkoušely práci s interaktivní tabulí. Nazpátek si odnesly malé dárečky, které pro ně děti ve škole připravily. Děkujeme.

Potom jsme se vypravili na tajný výlet. Náležitě vybaveni nejen informacemi, ale i různými dobrotami na lesní piknik jsme ráno vyrazili na autobusové nádraží. Pro některé děti to bylo vůbec poprvé, kdy jely linkovým autobusem. Cílem naší tajné výpravy byly Čestice. Zde jsme navštívili místní regionální muzeum na zámku. Děti si prohlédly různé nástroje a nářadí, dozvěděly se, k jaké činnosti byly určené. V dalších místnostech se se zájmem podívaly na vycpané ptáky a zvířátka, zámecký nábytek, mince, kterými se dřív platilo. Pootevřeli jsme také tajnou komnatu, kde je zazděná Bílá paní. Tady jsme museli být úplně potichu, abychom ji náhodou neprobudili. Naštěstí se nám to nepodařilo, takže jsme mohli vyrazit na Kalvárii, kde jsme se chtěli podívat do poustevny. V lese nejen děti, ale i paní učitelky překvapila podivná bytost, která tam sbírala houby. Nevěřili jsme vlastním očím – podařilo se nám narazit na poustevníka. Pozvali jsme ho na piknik a než se s námi rozloučil, dovolil nám podívat se do jeho domečku – poustevny. Tady se děti podepsaly do místní kroniky a vyzkoušely si, jak vypadá opravdová tma. Chvilku jsme si pohráli v lese a už tu byl čas, kdy jsme museli na autobus, který nás odvezl nazpět do Vacova.

21. červen byl významný pro předškoláky tím, že se oficiálně rozloučili se školkou a to přímo na obecním úřadě, za účasti svých nejbližších, kteří této události přihlíželi. Po projevu pana starosty Miroslava Roučky a pana ředitele Josefa Mráze se děti podepsaly do kroniky obce Vacov, dostaly kytičku a knihu s věnováním. Nechybělo ani poděkování všem učitelkám. A od rodičů a dětí neočekávané překvapení v podobě krásných kytic a polštářků s fotkami a podpisy dětí. Moc si toho vážíme a ještě jednou všem děkujeme.

Přejeme všem krásné, bezstarostné prázdniny. A ať se vám všem nejen ve škole, ale i v životě daří.

Jana, Alena, Romana