Živoucí dějepis – kostel sv. Mikuláše

Ve čtvrtek 23. 6. 2022 jsme se vypravili se sedmou třídou v rámci výuky dějepisu do našeho místního kostela sv. Mikuláše. Díky paní Olze Šochmanové z Peckova jsme si mohli důkladně prohlédnout většinu částí kostela. Dozvěděli jsme se všechny zajímavosti, které předcházely samotné stavbě kostela až po detaily ve výzdobě stěn, oken a soch samotných. Mohli jsme si tak na vlastní oči ověřit a upevnit svoje vědomosti o stavebním slohu, vitrážích, tradičních prvcích ve výzdobě konce 19. století. Za sedmou třídu a paní učitelky ještě jednou velice děkujeme paní Šochmanové za její čas a ochotu.

Lucie Švihelová