VÝLETY PÁTÉ TŘÍDY

Červen byl pro páťáky měsícem výletů a loučení. Hned 1. 6. jsme vyrazili na první dobrodružný výlet do Hluboké nad Vltavou. Cestovali jsme autobusem, poté vláčkem a také trochu pěšky. Na Hluboké jsme navštívili místní ZOO a lovecký zámek Ohrada. Milovníci zvířat si přišli na své. Celý den se mohli brouzdat ve skupinkách po ZOO a pozorovat různé druhy zvířat. Nejvíce se nám líbili tygři, vlci, vydry, želvy a opičky. Kdo si chtěl zaskotačit, nezapomněl navštívit výběh se zakrslými domácími kozičkami a kůzlaty. Z naší třídy tam nechyběl nikdo. Nakonec jsme se přesunuli na nedaleký zámek Ohrada a prohlédli si muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství. Celý výlet se velmi vydařil a všem zůstaly krásné zážitky.

Na druhý průzkumný výlet 22. 6. jsme jeli autobusem do Muzea středního Pootaví do Strakonic. Nová expozice nás přenesla do historie hradu i města. Zvídavě jsme poslouchali zajímavé vyprávění paní průvodkyně a také jsme oprášili vlastní znalosti. Seznámili jsme se s Řádem Maltézských rytířů, prohlédli jsme si expozice České zbrojovky, textilní výrobu, dudy, dudácké tradice a loutkářství. Některé předměty jsme si mohli vyzkoušet, jiné prozkoumat a pohrát si. Na závěr jsme vyšplhali na věž Rumpál a kochali se krásnými výhledy na město Strakonice. I tento výlet se velmi povedl.

Třetí turistický výlet 28. 6. byl do poslední chvíle nejistý. Po vydatných bouřích se počasí umoudřilo a my jsme se vydali na pěší výšlap z Vacova na Javorník. I když se zdálo, že cestou někomu docházely síly, všichni dosáhli vytouženého cíle. Odměnou pro každého byly nejen nanuky, ale i zpáteční cesta autobusem.

Co závěrem? Páťáci se loučí nejen s prvním stupněm, ale i se mnou, třídní učitelkou. Doufám, že jsem jim pomohla najít správný směr, a že se jim bude v šesté třídě dařit.

Šťastnou cestu a krásné prázdniny!

Eva Štěpánková