DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

V posledním týdnu jsme se dozvěděli, že se na naší škole objevil nový nešvar v podobě nikotinových sáčků.

Nikotinové sáčky jsou relativně malé a nenápadné bílé sáčky o velikosti zhruba 2 cm. Nekouří se, ale vkládají se do úst pod horní ret nebo se v ústech po dobu několika minut přežvykují. Na rozdíl od žvýkacího tabáku neobsahují sáčky tabák, ale různé množství nikotinu. Nikotinové sáčky mohou velmi rychle poškodit zdraví uživatele a jsou silně návykové. To platí obzvláště pro děti a dospívající.

U dětských a mladých uživatelů se často vyskytují psychické problémy a rizikové chování spojené se závislostí a neschopností vydržet bez pravidelné dávky delší čas. Mezi časté projevy a důsledky užívání patří nevolnost, zvracení, průjem, zvýšená produkce slin, poruchy pozornosti, bolesti hlavy či úzkosti.

Další nebezpečí nikotinových sáčků spočívá v tom, že je v nich obsah nikotinu vyšší než u dalších tabákových výrobků. Pokud dítě sáček spolkne, může dojít k závažné intoxikaci nikotinem, následnému bezvědomí, dokonce až k smrti.

Prosíme rodiče, aby se svými dětmi o tomto závažném problému hovořili a ohlídali tak jejich zdraví.