Hrajeme pohádky

V rámci třídního projektu „Budeme hrát pohádku,” jsme se v první třídě domluvili, že společně nacvičíme čtyři známé pohádky – O ČERVENÉ KARKULCE, O SMOLÍČKOVI, O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE, O VELIKÉ ŘEPĚ. Nejdříve jsme si rozdělili role, připravili kostýmy, kulisy a začali nacvičovat. Práce nebyla vůbec lehká, ale vše se podařilo. Poprvé jsme zahráli pohádky ve druhé třídě a byli jsme odměněni velkým potleskem. Ve středu 1. dubna jsme se vydali zahrát pohádky do mateřské školky, kam se všichni prvňáčci velice těšili. Malým hercům se vše podařilo, paní učitelky pochvalou nešetřily, potlesk a úsměv kamarádů řekl vše. Jako překvapení si pro nás připravily děti ze školky krásný moderní tanec a pásmo velikonočních básniček. Všem účinkujícím patří velká pochvala a paní učitelkám poděkování za pěknou spolupráci naší školy a školky ve Vacově.