SNĚHOBÍLÝ DEN NA 1. STUPNI

Tak jako sněhové vločky se s lehkostí snášejí z nebe na zemi, tak i na 1. stupni děti a učitelé převlečeni do bílé barvy s rozpustilostí vklouzli do tříd. Touto sněhovou barvou jsme si společně připomněli rčení „Na svatého Martina bývá bílá peřina“ a o velké přestávce jsme si společně zazpívali písničky s tématikou zimy. Než se bílé vločky – děti v bílém oblečení – rozešly do tříd, spatřily na okamžik Martina klusajícího na bílém koni. Nejkrásnějším ukončením tohoto dne byly skutečné vločky padající z nebe, které vykouzlily našim bílým dětským vločkám úsměv na tváři a radost v očích. Děkujeme všem, kteří si společně s námi tento svátek s bílou radostí připomínají.