Exkurze předškoláků v NoVy Vacov

Protože školku zajímá veškeré dění v obci, snažíme se dětem zprostředkovávat nevšední zážitky v podobě výletů a exkurzí. Tentokrát na nás čekala pekárna NoVy Vacov, kam jsme se s dětmi vypravili v úterý 4. dubna. První kroky vedly do pekárenské prodejny, kde nás uvítal průvodce pan Ing. Tyc. Provedl nás celou pekárnou. Viděli jsme, kde se dělá těsto na chléb i rohlíky, ochutnali kvas do chleba. Prošli jsme kolem kynáren a pásů, které přepravují pečivo na určené místo. Zhlédli jsme přístroj, kterým se plní naše milované koblihy. Viděli jsme pece na chléb i na ostatní pečivo. Stihli se podívat, jak se motají croissanty.

Na konci naší trasy se děti podívaly na stroje, jejichž pomocí se pečivo krájí a balí. Po celé prohlídce čekala sladká odměna v podobě již zmíněných koblih. Rozloučili jsme se s pusami od sladkého cukru a nastal čas návratu do naší školičky.

Děkujeme panu Ing. Jiřímu Tycovi za zajímavý výklad, panu Ing. Zdeňkovi Novákovi za zprostředkování exkurze a paní Daně Makasové za přípravu sladké tečky na konec exkurze.