Sběr papíru

V letošním školním roce jsme v pondělí 26. června poslali do sběrných surovin skoro 10 tun 🙂 starého papíru. Za nepotřebný papír, který jste v pondělí do školy přinesli, děkujeme.

A kdo ve středu jede do lanového centra na Zadově?

1. místo   9. třída       105, 18 kg na jednoho žáka

2. místo   7. třída     74, 14 kg

A kdo půjde na zmrzlinu?

3. místo   3. třída     69, 64 kg

4. místo   5. třída     61, 77 kg

5. místo   2. třída     58, 18 kg

6. místo   6. třída     57, 30 kg

7. místo   4. třída     48, 24 kg

8. místo   1. třída     39, 27 kg

9. místo   8. třída     0 kg 🙁