Novinky 2017

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás prostřednictvím následujících stránek informovali o aktualitách, které sebou přináší začátek nového školního roku 2017/2018.

První z novinek je zavedení Školní pokladny – služby, která Vám komfortně zprostředkuje kvalitní spolupráci se školou a poskytne další služby po celou dobu docházky Vašeho dítěte. Nyní Vám chceme tuto novinku představit.

Doposud žáci většinou nosili na výzvu třídního učitele do školy finanční prostředky v hotovosti na platby za školní akce, pracovní sešity atd. Tato situace je vždy riskantní. Může dojít ke krádežím, ztrátě, nebo se v této souvislosti objevily i případy spojené se školní šikanou. I třídní učitelé nejsou nadšení z toho, že mají zodpovědnost za peníze od žáků v šuplíku ve sborovně.

Díky Školní pokladně žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby probíhají bezhotovostně. Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz), ale také např. platby za pracovní sešity a podobně. Třídní učitel bude informovat rodiče přes Školaonline.cz o doporučené výši zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji. Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu.

Nejprve je tedy nutná registrace do Školní pokladny (pokyny na www stránkách školy). Poté rodič převede dohodnutou zálohu na podúčet školy a následně má online náhled, jaký je stav účtu v pokladně, jakých akcí se žák účastnil a kdy bylo co z účtu zaplaceno.

Druhou novinkou je systém pro přihlašování a odhlašování obědů. Díky tomuto systému vidíte online jídelní lístek na nejbližší týden, přihlášené a odhlášené obědy na celý měsíc, celkový přehled nedoplatků a přeplatků a samozřejmě můžete obědy přihlásit nebo odhlásit. Placení obědů bude od nového školního roku možné souhlasem k inkasu nebo hotově v kanceláři vedoucí školní jídelny. Jiný způsob placení obědů již nebude možný.

Ve škole se nám v tu chvíli potkávají tři různé systémy: žákovská knížka Školaonline.cz, Školní pokladna a pro jídelnu Strava.cz. Aby si každý rodič nemusel pamatovat několik přihlašovacích údajů do různých systémů, vše jsme propojili dohromady. Po registraci a přihlášení do Školní pokladny se Vám otevře přístup i do ostatních systémů. Ze Školní pokladny se tedy jedním kliknutím bez nutnosti dalšího přihlašování dostanete jak do žákovské knížky, tak i do systému pro odhlašování obědů.

Návod k registraci a další informace najdete na titulní straně www stránek školy (www.zsvacov.cz). Registraci by bylo dobré provést do 15. 9. 2017, aby se systém plnohodnotně rozběhl. V tuto chvíli se celý systém teprve rozbíhá a obědy jsou samozřejmě vydávané i bez nutnosti registrace.

Návody:

Registrace a přihlášení do Školní pokladny
Nastavení a platba do Školní pokladny
Přihlašování a odhlašování obědů