Třeťáčci na Světovém dni první pomoci

Od roku 2000 se druhou sobotu v září koná Světový den první pomoci. Prachatický ČČK pořádal v pondělí 11. září ve Vimperku na břehu řeky Volyňky k tomuto dni akci, která má veřejnosti ukázat, jak je důležité umět poskytnout první pomoc.

Děvčata ze třetí třídy, která v loňském školním roce navštěvovala zdravotní kroužek, předvedla ostatním, jak ošetřit tepenné krvácení a zlomeninu  dolní končetiny. Figurantky Lucka Hermanová a Anička Pšeničková zvládly roli zraněných na výbornou.  Všichni jsme viděli vystoupení kynologů se záchranářskými psy, ukázky moderní hasičské techniky, vybavení Policie ČR, Horské služby, ukázky obvazové techniky, maskování poranění …..

Pekárně NoVy a panu řidiči Potužníkovi děkujeme za dopravu na tuto zajímavou akci.