Změny v elektronické žákovské

Tento týden doznala aplikace Školaonline několika změn, doufáme, že k lepšímu.

Rodiče a žáci nyní vidí ihned po přihlášení do aplikace novou vstupní stránku se stručným přehledem nejaktuálnějších informací, odkud se lze jednoduchým kliknutím na požadovaný panel přepnout do konkrétního formuláře (Rozvrh, Hodnocení, Školní akce…). Celá vstupní stránka je také popsána v kapitole příručky pro žáky a rodiče Vstupní stránka – rychlý přehled.

Nově je možné přímo v aplikaci podepisovat známky – rodič tak má přesnou představu o tom, které známky již viděl a které ne a učitel je informován o tom, že rodiče o zadaných známkách vědí. Podrobnější popis podepisování známek najdete jak uživatelské příručce pro rodiče v kapitole Průběžné hodnocení, tak i v příručce pro zaměstnance školy v kapitole Hodnocení žáka/studenta