Ve škole bylo o prázdninách živo

Během letních prázdnin se v budově základní i mateřské školy nezahálelo a realizovalo se několik investičních akcí.

V mateřské škole proběhla kompletní rekonstrukce hygienických zařízení pro děti u dvou tříd. Jednalo se o celkovou výměnu a úpravu vodovodních a kanalizačních rozvodů, výměnu dlažeb a obkladů, výměnu zařízení (dětská WC, umyvadla a poličky). V MŠ došlo dále k rekonstrukci skladových prostor v suterénu budovy.

V základní škole byl jeden kabinet přeměněn na žákovskou kuchyňku, která by měla být využitelná ve výuce pracovních činností a také v rámci kroužku pečení. V suterénu a v přízemí proběhla kompletní výměna elektrických rozvodů. Další etapa by měla proběhnout v příštím roce, kdy se elektrické rozvody vymění ve vyšších patrech. V suterénu a v přízemí byly kompletně vymalovány chodby a některé místnosti. Z dalších akcí: oprava a nátěr plotu kolem školy, oprava střechy a nové okapy nad dílnou (garáží), rekonstrukce skladu potravin, nové osvětlení na chodbách a v některých učebnách.

Na naše nové umývárny v MŠ a novou kuchyňku v ZŠ se můžete podívat ve fotogalerii.