Besedy společnosti Eko – kom a. s.

V pondělí 16. října se během dopoledne žáci naší školy a školky zúčastnili ekologických besed programu Tonda Obal na cestách společnosti Eko – kom a. s., který seznámil žáky s problematikou třídění a recyklace odpadů. Program byl pro školu zdarma. Cílem těchto besed je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Více na Tonda Obal.