Školská rada

V březnu 2018 končí mandát školské rady při ZŠ a MŠ Vacov. Ve školské radě zasedá 6 členů (2 zástupci zřizovatele, 2 zástupci školy a 2 zástupci rodičů). Noví zástupci rodičů budou voleni dvoukolovou volbou před vypršením mandátu stávající školské rady.

Pravidla

  • V prvním kole se volí dva zástupci rodičů.
  • Jelikož funkční období školské rady je tříleté, vhodnější je vybrat zákonného zástupce, který má nejmladší dítě nejvýše v 7. třídě. Rodiče žáků 8. a 9. třídy se mohou do volby také zapojit, ale volí rodiče, jehož dítě je v současné době v 1. až v 7. ročníku.
  • Do druhého kola postupuje 10 zvolených rodičů, kteří získají nejvyšší počet hlasů (o průběhu 2. kola Vás budeme informovat).
  • Volební lístky obdrželi žáci školy.
  • Obálku s navrženými dvěma jmény rodičů zalepte, označte slovy „Volby do školské rady“ a vhoďte do poštovní schránky ZŠ nejpozději do pátku 26. ledna 2018. Schránku najdete před budovou základní školy. Obálku může vhodit do schránky i žák.
  • U voleného rodiče stačí uvést příjmení, případně k rodiči připsat jméno žáka a třídu, do které dítě chodí – aby bylo možné bezpečně identifikovat, o koho se jedná.