Školská rada

Na konci ledna proběhlo první kolo volby do školské rady. Druhé kolo volby proběhne ve čtvrtek 1. března 2018 od 13:00 do 17:00 hodin ve sborovně I. stupně ZŠ Vacov. Ve druhém kole se vybírají 2 zástupci z řad rodičů. Kandidátka je sestavena z rodičů, kteří získali nejvíce hlasů v kole prvním. Volit může pouze jeden zákonný zástupce dítěte (jeden hlas za rodinu). Každý žák obdrží jeden volební lístek, v případě více sourozenců ve škole obdrží jeden lístek nejstarší. Volební lístky budou dostupné i ve volební místnosti.

pozvanka