Paralympijský školní den

Ve čtvrtek 11. 10. 2018 měli všichni žáci a učitelé možnost zúčastnit se paralympijského školního dne v rámci projektu Kliko pořádaného Centrem APA. Cílem této akce bylo seznámení žáků se základní charakteristikou osob se zdravotním postižením a jednotlivé programy na stanovištích byly zaměřeny k budoucímu lepšímu přijetí žáka se speciálními vzdělávacími potřebami do kolektivu vrstevníků.

Sportovní dopoledne bylo zahájeno v tělocvičně týmem APA v čele s konzultantkou Bc. Kateřinou Tesařovou, s kterou od loňského roku naše ZŠ a MŠ Vacov spolupracuje. Žáci byli rozděleni do skupin, aby si mohli všichni všechno vyzkoušet a na jednotlivých stanovištích postupně rotovali. 1. a 2. třída měli svůj edukační program – pÁPÁ hrátky s konzultantkou APA, ta dětem nenásilnou formou, pomocí her a pohádky O pejskovi, žirafce a ovečce přiblížila tělesné, zrakové a sluchové postižení.

Program pro větší žáky byl pestrý: beseda s paralympijskou vítězkou z Pekingu a stříbrnou medailistkou z Atén ve vrhu koulí – paní Evou Kacanu. Její poutavé vyprávění o sportovních úspěších bylo velmi zajímavé jak pro malé, tak pro velké posluchače. Dále pak simulace zrakového postižení – hra goalball – bez zrakové kontroly s ozvučeným míčem, nácvik chůze s bílou holí, orientace v prostoru a simulační brýle. Vyzkoušet jsme si také mohli sporty curling a boccia, které mohou hrát i těžce tělesně postižení lidé. V tělocvičně na všechny čekaly – základy mobility na vozíku, osobní asistence – přepravení kamaráda na vozíku do schodů a zase zpět a nakonec i sportovní hra na vozíku – basketbal.

Děkujeme Centru Apa za tuto osvětovou akci a těšíme se na podobné, které nám ukáží nejen to, jak je důležité sportovat, ale i jak je důležité být tolerantní k druhým a respektovat se navzájem.