Elektro obvody v 5. třídě

Během měsíce února jsme se snažili získat co nejvíce informací o různých typech energie. Největší část tvořila energie elektrická. V rámci nejrůznějších pokusů jsme ověřovali vodivost různorodých předmětů, předávání náboje mezi materiály a statickou elektřinu. Nejvíce nás však zaujala elektronická stavebnice a stavění elektrických obvodů. Nejprve jsme se naučili zakreslit jednoduché elektrické obvody, které jsme poté díky stavebnici sestavovali. Tuto středu celé naše bádání vyvrcholilo, když se z nás všech stali malí elektrikáři. Zkoušeli jsme sestavovat nejrůznější obvody, zjišťovali, co se bude dít, když znásobíme zdroje, nebo přidávali nejrůznější součástky – reostat, vrtulky, spínače, apod.

Díky svojí vynalézavosti jsme objevili, jak funguje magnetická cívka. Jedné partě se dokonce podařilo sestavit funkční rádio.