Návštěva předškoláků

Ve čtvrtek 28. 2. 2019 si předškoláčci prvně vyzkoušeli, jaké to je ve školních lavicích. Nejprve navštívili svoje kamarády v první třídě, se kterými si zkusili pár her a různých aktivit z českého jazyka a matematiky. Poté se přesunuli do páté třídy, kde si společně s páťáky užili hodinu tvořivých činností.