Spolupráce s NP a CHKO Šumava Den Země + Ukliďme svět, ukliďme Česko

Od druhého pololetí se naše škola stala partnerskou školou NP a CHKO Šumava. Začali jsme spolupracovat s informačním střediskem a střediskem environmentální výchovy v Kašperských Horách.

V březnu proběhly ve škole výukové programy – naši prvňáčci si 5. března užili „Hlasy šumavské přírody“, druháčci program „Už troubějí“. O tři dny později poznali „Tajemství bobří řeky“ třeťáci a čtvrťáci. Páťáky zaujala výroba papíru a děti ze školní družiny si vybraly program “ Šumavská nej… a Papír“.

Ve středu 24. dubna jsme oslavili společně Den Země. Děti si v přírodě užívaly zábavu na stanovištích, která si pro ně připravili pracovníci parku, na téma „Ptačí rok v NP Šumava“. Zároveň jsme se zapojili do dobrovolnické úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, která probíhala na celém území České republiky. Uklidili jsme okolí školy, posbírali, co do přírody nepatří. A že toho nebylo málo:-(!!!