Exkurze – Teplárna Strakonice

Ve středu 22. 5. navštívili v rámci projektu Výuka mimo školu žáci 5. třídy se čtyřmi žáky 7. a 9. třídy Teplárnu ve Strakonicích.

Během exkurze jsme viděli celý proces přeměny uhlí v páru a elektřinu. Na začátku nás ing. Jan Filip seznámil s historií vzniku teplárny ve Strakonicích. Poté jsme se prošli po vlečce, kudy se přiváží uhlí vlakovými soupravami. Zajímavostí byla i ohřívárna na vlaky, která se využívá v zimě k tomu, aby se rozmrazilo zmrzlé uhlí ve vagonech, které se dříve muselo z vagónů dolovat ručně.

Kolem skládky uhlí a systému odsíření jsme přešli na tzv. Chemičárnu, kde dochází ke kontrole a úpravě vody.

Poté jsme se dostali do samotného provozu. Viděli jsme různé druhy kotlů, násyp uhlí do kotlů, turbíny, generátory a mnoho dalšího.

Velkým zážitkem byla návštěva tří „velínů“ – středisek, kde se počítačově řídí a hlídá celý proces. Tyto místnosti byli zajímavé zejména pro chlapce, jelikož schémata na monitorech spíše připomínala zajímavou počítačovou hru.

Celá exkurze byla završena výstupem do pátého patra po drátěných schodech a nádhernou vyhlídkou z otevřené plošiny.