Výlet 2., 3. a 5. třídy

Ve čtvrtek 30. 5. 2019 se druhá, třetí a pátá třída vydala na výpravu do zážitkového parku Zeměráj u Kovářova.

Nejprve nás paní průvodkyně uvedla do svatyně, kterou využívali naši předkové v 16. století. Poté nás odvedla za dvěma domorodými ženami, které nám představily život ve vesnici z této doby. Prohlédli jsme si rozložení vesnice, jednotlivá obydlí a i nejrůznější řemesla, která museli lidé dříve vykonávat.

Následně jsme se přesunuli na Stezku bez bot. Stezka, které byla dlouhá cca 1 km, vedla lesem a loukou okolo areálu. Na její trase jsme si masírovali chodidla nejrůznějšími přírodními materiály (kamínky, šišky, dřevo, klády s kůrou i bez, písek, apod.) a plnili různé úkoly. Prohlídku areálu jsme zakončili v bludišti a na hřišti Hrejkov, které je tvořeno malými domky.

Naše další putování pokračovalo na hrad Zvíkov, kde na nás čekal parník, který nás vyvezl na prohlídku přírody z Orlíku. Zhruba v polovině cesty se k nám připojili nezvaní a velmi obávaní obyvatelé tamních vod v podobě dvou pirátů. Naštěstí vše dobře dopadlo. Za to, že jsme jim pomohli získat poklad od kapitána lodi, se s námi o svůj lup podělili.