Pasování na čtenáře

V úterý 28. května byli prvňáčci na obecním úřadu slavnostně pasováni na čtenáře. Paní knihovnice přivítala pohádkového ministra pro strašidla, spisovatele Hynka Klimka, který přijel děti pasovat.

Prvňáčci si pro všechny zúčastněné připravili básničku a zahráli na housle a flétnu. Po úvodním vystoupení jsme přečetli příběh o kohoutkovi a poté následovalo pasování. Na závěr se děti podepsaly do pamětní knihy. Odměnou za jejich celoroční píli byla krásná kniha „Pohádky Divotvorné hory Javorník“ od pana spisovatele Klimka, odznak a průkazka čtenáře.

Nakonec se všichni přesunuli do knihovny, kde si mohli půjčit svoji první knihu.

Děkujeme paní knihovnici Valtové za přípravu této slavnostní chvíle a našim mladým čtenářům přejeme mnoho krásných chvilek strávených nad stránkami knih.